– Dette er Norge på sitt beste

Karita Bekkemellem hyllet initiativet og helseindustri da LMI sammen med Telemark og Vestfold fylkeskommune, Kragerø kommune og flere feiret at de ansatte og lokale investorer har kjøpt og reddet Palla Pharma.

Publisert 23. mai 2022

– Når vi har en krisesak, eller en vanskelig situasjon, så mobiliserer vi sammen og gjør det vi kan for å finne løsninger. Da kommer nye former for samarbeid og samhandling, som skaper verdier og arbeidsplasser, sa hun da hun talte til forsamlingen av oppmøtte politikere, investorer, ansatte og eiere.

FEIRING: LMI-direktør Karita Bekkemellem talte til forsamlingen under feiringen av Palla Pharma i Kragerø

Selskapet, som på folkemunne kalles «pillefabrikken», stod i fare for å gå konkurs da deres australske eiere ble satt under administrasjon. Da mobiliserte de ansatte sammen med ledelsen og skaffet seg nye, bedre avtaler for innkjøp av råstoff og begynte sammen med lokale investorer å se på mulighetene for å kjøpe selskapet selv.

Politisk mulighetsrom

Bekkemellem, som deltok sammen med Monica Larsen fra LMI, var arrangør av møtet og senere workshop, hvor ambisjonen var å utforske hvordan vi kan utvikle og forbedre norsk helsenæring.

– Bak oss har vi en pandemi, hvor det ble tydelig at vi var særlig sårbare for forsyninger av livsvikte varer, deriblant legemidler. Og ikke bare i Norge- i hele Europa! Derfor er markedet også stort for Palla fremover. Det er det som er så ekstra spennende og viktig med legemiddelproduksjon: varene vi lager er livsviktige. De redder liv. Mens vi samtidig skaper verdier til samfunnet. Det er vinn-vinn-vinn!

FEIRING: Karita Bekkemellem på Palla Pharma i Kragerø

– Vi ser at Regjeringen har fremmet helsenæringen som et satsingsområde. Fremhevet i Hurdalsplattformen. Det betyr at de må levere på den som gir stort potensial og politisk mulighetsrom, sa hun.

Perfekt eksempel på offentlig-privat samarbeid

Administrerende direktør i Palla Pharma, Craig Sweenie, forteller at det er omtrent 80 prosent av alle ansatte som har investert i selskapet, men at det hadde vært helt umulig uten drahjelp, samarbeid og direkte investeringer fra lokalt næringsliv, fylkeskommune og Kragerø kommune.

FEIRING: Administrerende direktør i Palla Pharma, Craig Sweenie

– Når jeg hører det dere forteller, blir jeg nesten helt rørt, sa Bekkemellem.

– Det er et perfekt eksempel på offentlig-privat samarbeid som gagner alle parter. Noe vi er for dårlige på i Norge. Dere burde fremheves som et prakteksempel.

– Det er ekstra gøy at dere ansatte har tatt en så aktivt grep for å berge fabrikken. Og det kan vise seg et godt grep. Markedet for forutsigbar tilgang til legemidler for europeiske land er stort og voksende.

Workshop

WORKSHOP: Workshop i regi av LMI og Telemark og Vestfold Fylkeskommune

Senere på dagen arrangerte LMI, i samsvar med Kragerø kommune og Grenlandsregionen, en workshop hvor representanter fra Palla Pharma og Vistin Pharma — begge ledende legemiddelprodusenter i regionen — deltok sammen med representater fra blant annet Innovasjon Norge, Kragerø kommune, NHO og andre næringslivsaktører deltok.

WORKSHOP: Seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen

LMI seniorrådgiver, Monica Larsen, ledet workshoppen, som blant annet inkluderte innlegg fra begge produksjonsselskapene. De fremhevet her hva de trenger for å sikre en bærekraftig og stabil vekst også i fremtiden.