Ny avansert kolesterolsenkende medisin kan tas i bruk i Norge

Legemidlet Leqvio har fått refusjon til behandling av høyt kolesterol med to årlige injeksjoner. Studier har vist at denne nye medisinen, i kombinasjon med statinbehandling, kan halvere LDL-kolesterolverdiene og holde verdiene stabile i seks måneder...

Publisert 23. juni 2022