– Industrien må med for å realisere verdiskaping

Monica Larsen i LMI diskuterte hvordan Norge kan fremme og få mer ut av innovasjonen fra bioteknologiforskning i Arendal.

Publisert 18. august 2022

Senter for digitalt liv Norge har sett nærmere på hvordan Norge kan få mer innovasjon fra bioteknologiforsking på en ansvarlig måte gjennom prosjektet Innovation Roadmap: A roadmap for academic research-intensive innovation. Resultatet ble to rapporter og en handlingsplan med pilotaktiviteter.

Se sendingen i opptak her

I Arendal var blant annet LMI og politikere invitert for å diskutere hvordan vi kan tette gap i dagens innovasjonssystem og om det er noe vi kan lære fra våre naboland.

– Private må på banen

– Norge har investert mye på dette feltet, men ikke fått igjen så mye i form av verdiskaping, sammenlignet med våre naboland. Et kjennetegn med dette er investeringer fra private, i tillegg til offentlig bevilgning.

– To tredjedeler av resursene våre naboland disponerer på dette feltet mangler vi i Norge fordi privat industri ikke er på banen på samme måte. Vi må ha hele buisiness-modellen med partnerskap med akademia, forskning, utvikling og til marked for å realisere gevinsten av produktet, sa hun.

– Tiden for handling er nå

Larsen fikk støtte av både Alfred Bjørlo i Venstre og Even Røed fra AP om at vi trenger større samarbeid og struktur, gjennom klynger og andre steder hvor fagmiljøer kan samles, samt bedre tilrettelegging for skalering og vekstmuligheter.

– Det er kjempepositivt at politikerne ser det samme som oss. Og vi i Norge har gode eksempler på hvordan vi må jobbe for å lykkes. Veletablerte verdikjeder eksisterer allerede og industrien vil og må være med å bidra. Tiden for å handle er nå, avsluttet hun.