LMI i debatt om blårseptanbud og migrenebehandlinger

Hege Edvardsen og styreleder Veronika Barrabés diskuterte utfordringene med den kontroversielle piloten om anbud på blåresept og planlagte innstramminger rundt migrenemedisiner.

Publisert 18. august 2022
MIGRENE: Hege Edvardsen fra LMI diskuterer med Einar Andreassen i Statens Legemiddelverk

Det var Dagens Medisin som arrangerte møtet, med tittelen Blåreseptordningen- ett år etter.

Statens legemiddelverk starter en pilot som skal sende flere kolesterolsenkende legemidler på anbud, og samtidig må alle migrenepasienter som får såkalte CGRP-hemmere ta en tre måneder behandlingspause for å sjekke hvilken effekt medisinen har.

– Ikke belaste pasientene

LMIs Hege Edvardsen deltok i debatten om migrenemidler og pasienter som må ta en behandlingspause fra medisinene de er avhengig av for å fungere i hverdagen.

Noe av begrunnelsen bak avgjørelsen, er at antallet pasienter på disse migrenemedisinene har oversteget estimatet, som blir utført i samarbeid med leverandørene, legemiddelverket og klinikere.

– Jeg tenker at det viktigste er at ikke pasientene blir belastet. Vi må stole på samarbeidet mellom lege og pasient og hvis antallet pasienter er høyere enn antatt, så må heller industri og myndigheter sette seg ned og snakke om hvordan vi kan løse det. Pasientene må ikke straffes fordi de er mange som trenger denne behandlingen, sa hun.

Anbudspilot på blåresept

Statens legemiddelverk skal rulle ut en pilot for anbud på kolesterolsenkende legemidler. Det er første gang anbud innføres i blåreseptordningen. Dersom piloten blir vellykket, kommer en rekke andre patenterte legemidler til å bli inkludert i fremtiden.

Dette er patenterte legemidler med ulike virkestoff og virkningsmekanismer, men som er vurdert av Legemiddelverket som likeverdige med hensyn til effekt.

Styreleder i LMI og daglig leder i Novartis, Veronika Barrabés, sa hun var overrasket over myndighetene bruker et såpass sterkt virkemiddel som anbud, når det samtidig finnes så mange andre muligheter for å presse prisene ned.

BLÅRESEPT: Veronika Barrabés er skeptisk til hvordan piloten på blåresept blir evaluert.

Hun var også særlig bekymret for hvordan legemidlene blir klassifisert som faglig likeverdige.

– Jeg mener myndighetene skal være veldig forsiktige med bruken av «faglig likeverdig.» MS-anbudet er et skrekkeksempel på hva som skjer når epler, pærer og poteter kalles for like. Da blir pasienttilbudet dårlig.

– Jeg lurer også på hvordan piloten evalueres og hvilke krav som stilles for at den blir en suksess, eller ikke. Jeg sitter hvert fall med inntrykket over at piloten kun er steg én og at anbud kommer til å rulles ut så snart den er ferdig. Pilot, i mitt hode, er jo å tørre teste nye ting for det bedre og gjør man feil så korrigerer både under og etterpå.

– Det er jo også verdt å stille spørsmålet om hvorfor man da beholder en fullmaktsgrense, hvis det uansett skal kjøres anbud, sa hun.