Curida kjøper legemiddelprodusenten Diatec

Den norske legemiddelprodusenten Curida fortsetter veksten. Nå kjøper selskapet ekspertmiljøet Diatec og tar med det steget inn i biologisk produksjon.

Publisert 22. september 2022

Curida har en klar vekststrategi og bredder sin kompetanse og kapasitet med kjøpet av Oslo-baserte Diatec. Dette legger et solid grunnlag for videre internasjonal vekst. Fra før har Curida fabrikker i Elverum og Ås og produserer og eksporterer legemidler til mer enn 80 land. I tillegg importerer og godkjenner Curida alle råvarer til norsk apotek- og sykehusproduksjon. 

–  Med kjøpet av Diatec sikrer vi oss et unikt kompetansemiljø for moderne biologisk produksjon av legemidler. Mange nyere legemidler og vaksiner fremstilles gjennom biologiske produksjonsprosesser, også COVID-vaksiner. Vekstpotensialet for slik produksjon er enormt, sier administrerende direktør Leif Rune Skymoen i Curida.

Fra før besitter Curida spesialkompetanse på sterilproduksjon og fylling av flytende legemidler. Ekspertisen i Diatec tar Curida et stort skritt nærmere å kunne inngå nye partnerskap med biotek- og legemiddelselskaper, fra tidlig fase og helt fram til godkjent behandling for pasienter.

En konkurransedyktig legemiddelaktør

Curida ble etablert av de ansatte i 2015 da Nycomed-fabrikken i Elverum var truet av nedleggelse. I dag eies selskapet av de ansatte, investorene Canica, Stokke Industri og Klaveness Marine, samt statlige Investinor. Kjøpet av Diatec finansieres av dagens eiere.

Curida har betydelige og langsiktige interesser i hele verdikjeden, fra forskning og innovasjon til produksjon av ferdige legemidler og vaksiner. Strategien er å sikre en sterk norsk forankring og å være pådriver for en norsk legemiddelnæring gjennom kommersiell produksjon. Skymoen mener at dette betinger kapasitet innen biologisk produksjon.

– Kjøpet av Diatec er et ledd i en langsiktig plan om å bli en større, internasjonalt konkurransedyktig legemiddelaktør. I tillegg til å tiltrekke internasjonale kunder vil en slik satsing øke sannsynligheten for at norske biotekselskaper kan nå globale markeder.

Innovasjon i verdensklasse

Diatec vil etter oppkjøpet bytte navn til Curida Diatec. Selskapet har 35 ansatte og produksjonslokaler i Forskningsparken i Oslo og på Technopolis på Fornebu.

– Vi er svært tilfredse med å bli del av et norsk selskap som sikter høyt.  Curida har på kort tid lykkes å ta en tydelig posisjon i Norge og internasjonalt. Vi gleder oss til å bli en del av dette og bidra til videre utvikling og vekst, sier Bjørn K. Pedersen, gründer og administrerende direktør i Diatec.

Ifølge Pedersen foregår det en helseinnovasjon i verdensklasse i Norge. Staten investerer mer enn ti milliarder kroner i helseforskning hvert år og legemiddelindustrien investerer om lag 150 millioner kroner i legemiddelforskning i Norge. Skymoen og Pedersen er opptatt av at disse investeringene i større grad må resultere i arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.

I dag har norske medisinske forskningsmiljøer og oppstartsselskaper liten tilgang på moderne produksjonsfasiliteter i Norge. De må derfor kjøpe produksjonstjenester hos kontraktsprodusenter i andre land. Produksjonen for kommersiell fase ender ofte utenfor Norge. Siden 2018 har Diatec bidratt til at utvikling og produksjon for 240 millioner kroner har blitt i Norge i stedet for å bli utført i utlandet.

– Vi ønsker at hele verdikjeden ivaretas i Norge, sier Skymoen. Når vi lykkes, kan vi bygge en ny fastlandsnæring som tar norske legemidler og vaksiner ut i verden. Det gir arbeidsplasser, eksportinntekter og bidrar til fremtidig verdiskaping i Norge. I tillegg vil det styrke vår nasjonale legemiddelberedskap. Utviklingen av en norsk legemiddelnæring er et svar på tverrpolitiske målsettinger i helse-, beredskaps-, og næringspolitikken.

Pådriver for norsk legemiddelnæring

Curida vokser raskt i det internasjonale markedet for legemiddelproduksjon og -utvikling. Størrelsen på det globale legemiddelmarkedet er enormt, og Norge kan og bør ta en større del av dette stadig voksende markedet. I sin politiske plattform, foreslår regjeringen å etablere et nasjonalt selskap som kan stimulere til en norsk legemiddelnæring.

– Vi har i lang tid vært en pådriver for å bygge en legemiddelnæring i Norge. Vi ønsker å posisjonere Norge som en interessant aktør i det i europeiske beredskapssamarbeidet og i det globale legemiddelmarkedet, avslutter Skymoen.