Berømmer bevilgning til metodevurderinger

Regjeringen foreslår 28 millioner kroner for å styrke metodevurderingskapasitet hos Legemiddelverket og FHI. — Viser at de også ser behovene for kortere ventetid på nye behandlinger, sier LMI-rådgivere.

Publisert 6. oktober 2022

Det har den siste tiden vært flere rapporter og saker som viser at nordmenn venter lengre på nye behandlinger enn pasienter i våre naboland. Samtidig har Legemiddelverket vært åpen om at de har store kapasitetsutfordringer, som bidrar til økte forsinkelser.

LMI-RÅDGIVERE: Katrine Bryne og Karoline Knutsen.

— Et viktig signal

En rapport fra analyseselskapet, IQVIA, viser at tidsbruken gjennom systemet for Nye metoder øker. Fra 403 dager i 2020, til 445 i fjor. Det er en urovekkende utvikling. Dette er betraktelig lenger enn de andre nordiske land. Analysen viser at det er metodevurderingen i systemet for Nye metoder som bruker lengst tid.

— Når Regjeringen nå målrettet øremerker penger til dette, viser det at de også ser behov for å korte ned ventetiden på nye behandlinger. Det er et veldig viktig initiativ— særlig for norske pasienter, som vil kunne få nye medisiner fortere, sier Karoline Knutsen og Katrine Bryne, seniorrådgivere i LMI for markedstilgang.

Regjeringen styrker både Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet med henholdsvis 10 millioner hver.

— Det er positivt at fagetatene innenfor feltet vårt styrkes. Det er noe vi har spilt inn og noe alle vil tjene på, sier de.

Ser frem til videre samarbeid

Regjeringens bevilgninger til raskere saksbehandlingstid kommer bare noen få dager etter at Helse Sør-Øst la frem sin statusrapport for oppfølgingen av systemet for Nye metoder.

Her har de fremhevet flere punkter de skal jobbe med for å styrke og forbedre systemet, og de fremhevet her at samarbeidet med LMI har vært — og vil være — viktig også i tiden fremover.

— Vi synes satsingen med å styrke metodevurderingskapasiteten hos Legemiddelverket, korresponderer bra med ambisjonene som er lagt frem for å videreutvikle systemet i sin helhet— kortere saksbehandlingstid er åpenbart blant disse faktorene. Vi ser veldig frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt de siste årene i arbeidet med å evaluere og utvikle systemet for legemiddeltilgang, sier Knutsen og Bryne.

Inkluderer kliniske studier

Bevilgningen over statsbudsjettet inkluderer også 8 millioner til styrking av regulatorisk og vitenskapelig veiledning og saksbehandling ved kliniske studier.

– Kliniske studier kan gi pasienter tidlig tilgang på nye behandlinger som enda ikke er godkjent, i tillegg til at det skaper verdier gjennom investeringer fra industrien og økt kunnskap i helsevesenet. Det er gledelig at Regjeringen følger opp ambisjonene om å øke antall kliniske studier i Norge med konkret handling, sier Hege Edvardsen, som har ansvar for kliniske studier i LMI.