LMI etterspør handling for helsenæring

- Regjeringspartiene snakket varmt om norsk helseindustri, men den lovede drahjelpen fra regjeringen har uteblitt, sa Hans Petter Strifeldt og Monica Larsen på budsjetthøring i Næringskomiteen.

Publisert 17. oktober 2022

Verken Nærings- eller Helsedepartementets budsjettforslag omtaler helseindustrien. Dette til tross for at det er fremhevet spesifikt i Hurdalsplattformen og at utvikling av en norsk helseindustri har vært et uttalt satsningsområde, som det er politisk konsensus rundt. 

– Vi er dypt bekymret for konsekvensene av at gode intensjoner ikke omsettes i handling, sa Strifeldt, som representerer MSD Norge og leder LMIs utvalg for næringspolitikk.

Les hele innspillsnotatet her

– Norge trenger nye inntekter. Vi har fremragende forskningsmiljøer på helse, men har historisk ikke lyktes i å omsette dette til en ny vekstnæring. Fraværet av en aktiv politikk fra norske myndigheters side gjør at norske selskaper kan tvinges til å flagge ut— og dermed går Norge glipp av den fasen hvor den absolutt største verdiskapingen skjer.

– Legemiddelindustrien, LO og NHO har som mål å sikre en sterk norsk forankring og være en pådriver for at hele verdikjeden – fra forskning og innovasjon til produksjon og distribusjon av legemidler og vaksiner – kan ivaretas i Norge, sa han.

Han påpekte også hvordan den overordnede skatte og avgiftspolitikken – samt inflasjonspresset, ikke stimulerer private investormiljøer til å satse i Norge, og spesielt ikke på næringer med lange verdikjeder med høy risiko.

– Det er derfor vi akkurat nå trenger en aktiv stat som stiller opp med risikoavlastning og virkemidler. Men i stedet for satsing, får vi et budsjettforslag som er preget av omfordeling av midler vekk fra helseindustrien, og heller ingen nye satsinger, sa han.

Ber Stortinget hjelpe å snu Regjeringen

Norge har produksjonsselskaper og sterke miljøer spredt over hele landet, fra Lindesnes til Leknes. Uten egenproduksjon av viktige legemidler er vi ekstra sårbare ved brudd i de globale forsyningslinjene, slik vi erfarte under koronapandemien. Norske produksjonsmiljøer utgjør dermed en viktig beredskap ved fremtidige kriser. 

– Vi ber om at Stortinget hjelper regjeringen til å snu. Vi kan ikke bare skattlegge oss ut av en krevende tid. Vi trenger også nye inntekter. Vi trenger ikke at virkemidler vi allerede har, øremerkes vekk fra helseindustrien og gjør en krevende situasjon enda verre, sa Strifeldt.

Han viste også til hvordan næringskomiteen må be Regjeringen om å utnytte potensialet for økt verdiskaping, eksport og sysselsetting. Da særlig ved å tilrettelegge for produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge, som vaksiner, antibiotika og råstoff til legemidler.

– Videre må regjeringen bes om å arbeide for å etablere et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler, slike den har lovet i Hurdalsplattformen, avsluttet han.