Vestre Viken lanserer virtuelt sykehus

Vestre Viken lanserer virtuelt sykehus. Målet er at mange skal slippe å reise til sykehuset, og at de kan motta nødvendig oppfølging der de måtte befinne seg.

Publisert 1. november 2022

– Dette er en viktig markering av et tilbud som veldig mange brukere etterspør. Vestre Viken er de første som samler digitale helsetjenester på ett sted, og dere er et eksempel til etterfølgelse, sa helseministeren under åpningen, som foregikk på Teams med over 160 tilhørere.

Den digitale «grunnsteinen» la hun ned ved å scanne en QR-kode som tok henne til det virtuelle sykehusets nettside. Det samme kan du gjøre her:

Du kan også gå inn denne døra: Se nettsiden til Vestre Vikens virtuelle sykehus ​

Alt samles på ett sted

– Det at vi nå etablerer et virtuelt sykehus betyr at vi samler alle eksisterende tilbud og gjør dem synlige og lettere tilgjengelige. Tanken er at pasienter og brukere da enklere kan etterspørre disse tjenestene, sier administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

Lungesykdommer og risikosvangerskap

Målet er at mange skal slippe å reise til sykehuset, og at de kan motta nødvendig oppfølging der de måtte befinne seg. Allerede i dag følges en del pasienter med epilepsi, kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD), kroniske lungesykdommer (KOLS), benskjørhet og innsatt hofteprotese opp hjemme. Utredningen av søvnapné er flyttet fra innleggelse på sykehuset til utredning i hjemmet, og også pasienter med depresjon, panikklidelse og sosial angst tilbys digital veiledning, skriver sykehuset på sine nettsider. Kvinner med risikosvangerskap trenger ikke lenger ligge mange uker i sykehus, men kan følges opp hjemme med sensorteknologi. Dessuten har AMK-sentralen fått på plass videosamtale-løsning som gjør at AMK-operatøren kan se bilder fra skadestedet og på den måten ha bedre forutsetninger for å veilede innringeren på stedet, samt sette inn de riktige ressursene.

Dette er bare noen av tjenester som allerede er en del av Vestre Vikens nye virtuelle sykehus ved oppstart. Det planlegges flere tilbud, og i årene som kommer er målet å utvikle stadig nye virtuelle tjenester, sammen med pasientene og de ansatte.

Fortsatt mulig å møte fysisk

Direktøren understreker samtidig at de som fortsatt ønsker – og har behov for – å møte fysisk på sykehuset naturligvis skal få fortsette med det. Men målet er at mange skal slippe å reise, og at de kan motta nødvendig oppfølging der de måtte befinne seg.

Løsningen for en bærekraftig helsetjeneste

Bakgrunnen for satsingen er at vi blir flere og flere eldre, og vi lever lengre med sykdom. Parallelt med dette vil vi få en helsetjeneste med begrenset med ressurser og personell. Teknologi er en del av løsningen for å møte disse utfordringene, skriver Vestre Viken på sine nettsider.

– En bærekraftig helsetjeneste for fremtiden forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir, og løser oppgavene på nye måter som ikke krever like mye innsats fra helsepersonell, sier Sommervoll.

Vestre Viken er organisert i åtte klinikker: Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus. 

Digitalisering og fremtidens helsetjenester i LMIs strategi

Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI med kliniske studier som et av sine ansvarsområder, er glad for satsingen til Vestre Viken.

– Digitaliseringen av helsetjenesten har lenge vært i fokus som et av elementene som må på plass for å kunne utvikle en bærekraftig helsetjeneste. Vestre Viken er et av HF’ene som virkelig har tatt tak i dette, noe dagens lansering også viser. Det er spennende å følge utviklingen av den digitale helsetjenesten som dette representerer. Digitaliseringen av helsetjenesten, men også av helsenæringen, samt endringen i hvordan pasienter behandles og følges opp, er noe av bakgrunnen for at LMIs nye strategi har et stort fokus på digitalisering og fremtidens helsetjenester, sier Edvardsen.