– Viser at storskala helseindustri er mulig i Norge

Det sier GE Healthcare-sjefen Cathrine Thomassen, om nyheten der de annonserte en 800-millioner kroner investering i fabrikken på Lindesnes.

Publisert 21. november 2022

Investeringen vil skape 100 nye arbeidsplasser og øke produksjonskapasiteten med 30 prosent.

Se video øverst i saken

– Jeg er veldig glad og stolt for at vi gjør dette i Norge. Det er et bra eksempel på at det går an å drive storskala helseindustri og konkurrere på global basis, sier Thomassen og forklarer at produktet dere brukes over hele verden for å stille riktig diagnose.

– I dag produserer vi, slik at vi leverer substans til tre pasienter hvert sekund, med denne investeringen vil det økes til fire pasienter, sier hun.

 Ny norsk eksportsatsing

Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, kaller GE Healthcare for et flaggskip i norsk legemiddelindustri og fremhever hvordan den passer inn i Regjeringens ambisjoner om å øke norsk eksportnæring.

– Regjeringen har som mål å doble eksporten fra fastlandsnæringene innen 2030. Helseindustrien er en etablert og solid eksportnæring som raskt kan bidra til økt eksport. Næringen er i vekst, både nasjonalt og internasjonalt. Med rett satsing vil helseindustrien mer enn doble eksporten innen 2030.

– Helseindustrien er i utgangspunktet en overveiende grønn næring som skaper produkter med høy lønnsomhet, og den er derfor en viktig næring for å nå regjeringens eksportmål og samfunnets behov for å utvikle nye bærekraftige eksportnæringer. Samtidig dekker den basale behov, og er derfor relativt konjunkturavhengig, forklare hun.