Høringssvar: Legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten

LMI har gitt innspill til høringen fra HOD om beredskapslager for primærhelsetjenesten.

Publisert 21. desember 2022

Fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har LMI fått på høring forslag til ny innretning av legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten. HOD kommer med forslag til endringer i lov om legemidler mv. (legemiddelloven), forskrift om grossistvirksomhet for legemidler (grossistforskriften) og forskrift om legemidler (legemiddelforskriften). Departementet foreslår i høringen innretningen og forvaltningen av beredskapslagringen av legemidler til bruk i primærhelsetjenesten.

LMI mener dette fremstår som et grundig og gjennomarbeidet høringsnotat, som går inn på viktige elementer i legemiddelberedskapen. LMI støtter tekstforslagene til lov- og forskriftsendringer, og har noen kommentarer til notatet.

Les hele LMIs høringsinnspill