Kronikk om Fremtidens Apotek: Ny teknologi og innovasjon må tas i bruk

Det skriver Katrine Bryne i Altinget, etter at utvalget hun satt i overleverte funnene sine til helseminister Kjerkol.

Publisert 31. januar 2023

Utvalget som har utredet fremtidens apotek legger i dag frem sine funn. Noe av det viktigste vil være at vi ikke lager unødvendige hindringer for bruk av ny teknologi og innovasjon og at regelverket er tilpasset fremtidens nyvinninger.

Vi mener at både pasienter og helsetjenesten kan få enda større utbytte av apotekenes potensial som en del av førstelinjeforsvaret for helsetjenesten— særlig for å øke vaksinasjonsgraden i befolkningen, og er glade for at flertallet i utvalget stiller seg bak dette, skriver hun.

Les hele kronikken her