Se informasjonsmøtet om overgang til ny anmodningsprosess i opptak her

Nye metoder og LMI arrangerte 13. april et informasjonsmøte for leverandører om tiltakene for raskere saksbehandling i Nye metoder. Møtet ble streamet og opptaket kan ses i sin helhet her.

Publisert 14. april 2023
Fra venstre: Audun Ohna i Roche, Elisabeth Bryn i SLV, Sara Reinvik Ulimoe og Erik Sagdahl i Sykehusinnkjøp.

Tema for møtet var overgang til anmodning om vurdering for legemidler, som skal innføres i spesialisthelsetjenesten. Vi fikk statusoppdatering fra tre arbeidsgrupper på oppfølgingen av tiltak for raskere saksbehandling i Nye metoder.

Det ble åpnet for spørsmål fra publikum, både fra de som var til stede fysisk i salen og de som var med digitalt. Audun Ohna i Roche ledet spørsmålsdelen.

Ellen Nilsen i sekretariatet for Nye metoder, og Karoline Knutsen, seniorrådgiver i LMI, innledet møtet ved å ønske velkommen til de omtrent 150 deltakerne.

– Vi ønsker å bygge videre på det gode samarbeidet, og er glade for at vi sammen har fått til dette møtet i dag. Overgang til anmodningsprosess har vært ønsket fra alle parter, for å spare tid og ressurser i systemet ved at metodevarselprosessen nå fjernes. Vi håper at det vil kunne bidra til raskere saksbehandlingstid, gjennom riktigere bestillinger, sa Knutsen.

Michael Vester, spesialrådgiver i Nye metoder, holdt et innlegg om overgangen til anmodning om vurdering av legemidler som skal innføres i spesialisthelsetjenesten. De tre tiltakene for å få raskere saksbehandlingstid i Nye metoder er overgang til anmodning om metodevurdering, forenklet prosess for PD-1- og PD-L1-hemmere, og tidlig faglig vurdering.

– Etter inspirasjon fra Danmark, går vi nå bort fra metodevarlser som starten på vurderingsprosessen i Nye metoder, og går over til anmodning fra leverandørene. En leverandør som ønsker et nytt virkestoff, eller en ny indikasjon, vurdert i Nye metoder, må fra 1. mai 2023, sende en anmodning om vurdering til sekretariatet for Nye metoder, sa Vester.

Erik Sagdahl i Sykehusinnkjøp HF (SHI), fortalte om en forenklet prosess for nye indikasjoner for PD1- og PD-L1-hemmere.

Sara Reinvik Ulimoe fra SHI, holdt et innlegg om tidlig faglig vurdering og bestilling av ønsket beslutningsstøtte.

Elisabeth Bryn i Statens legemiddelverk (SLV), snakket om det nordiske FINOSE-samarbeidet.

Se hele møtet i opptak på denne lenken, eller under:

Tidskoder:

Michael Vester: 0:03:25

Erik Sagdahl: 1:21:30

Sara Reinvik Ulimoe: 1:29:40

Elisabeth Bryn: 1:38:56

Spørsmål og avklaringer: 1:54:00

Bilder fra møtet: