Anbefaler at diabetesmedisinen Mounjaro godkjennes som slankemiddel i Europa.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) forteller at deres komité for menneskelige medisiner anbefaler at Eli Lillys diabetesmedisin Mounjaro bør godkjennes som en behandling av voksne med fedme eller overvekt, skriver HealthTalk.

Publisert 13. november 2023