Høringssvar fra LMI: Varig rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å gi sykepleiere og farmasøyter varig rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram. LMI støtter forslaget.

Publisert 2. mai 2024

LMI mener generelt at anbefalte vaksiner bør kunne rekvireres og administreres av flere yrkesgrupper for å sikre best mulig vaksinasjonsdekning. I flere land har både farmasøyter og sykepleiere rekvireringsrett for flere vaksiner enn det som er tilfelle i Norge, særlig når det gjelder vaksiner til voksne og eldre. Dette kan bidra til bedre tilgang til vaksinasjonstjenester og en mer hensiktsmessig oppgavedeling mellom
yrkesgrupper, jf. Helsepersonellkommisjonen.

Farmasøyters og sykepleieres utvidete rekvireringsrett vil bli viktig i et framtidig voksenvaksinasjonsprogram. Det vil også være med på å styrke nasjonens helseberedskap ved eventuelt behov for vaksinasjon av større grupper av befolkningen.

Høringsbrev og -notat

Høringssvaret fra LMI