Nødvendig forbud mot parallelleksport av legemidler 

Regjeringen vil forby parallelleksport av legemidler ved mangler eller når det er fare for mangler. LMI har jobbet for dette lenge og støtter forslaget, sier Leif Rune Skymoen.

Publisert 8. mai 2024

Helse- og omsorgsdepartementet la 3. mai fram en lovproposisjon med forslag til endringer i Legemiddelloven og Apotekloven. Lovforslaget, som blant annet foreslår et forbud mot parallelleksport, skal styrke legemiddelberedskapen i Norge.  

– Parallelleksport av legemidler fra Norge skjer fordi Norge har et lavt prisnivå på legemidler, og grossistene kan tjene på å selge legemidlene de har på lager til et annet land. Derfor var Norge også Europas største parallelleksportør av legemidler per innbygger i 2022, sier Skymoen.  

Ventet lenge på lovforbud 
Høringen fra Helse- og omsorgsdepartementet om et forbud mot parallelleksport ble sendt på høring helt tilbake i 2019, og forslagene som nå legges fram er i henhold til hva som var på høring den gangen. LMI legger merke til at Helse- og omsorgsdepartementet har forsterket argumentene for et forbud. Erfaringene fra pandemien har tydeliggjort behovet for tiltak for å regulere internasjonale handel. 

– Det trengs en hjemmel for å regulere, slik at vi kan være sikre på at legemidler som er i Norge blir i Norge – og ikke blir solgt til andre land dersom det oppstår mangel – og dermed etterspørsel etter legemidlet. Det er avgjørende for forsyningen, ikke bare under kriser eller når det er pandemi, sier Skymoen.  

LMI støtter også forslaget om at Direktoratet for medisinske produkter får mulighet til å rasjonere, og få innsyn i grossistenes lagerstatus – det er nødvendig for å sikre god legemiddelberedskap i Norge.  

Stortinget kan sikre beredskapslagrene ytterligere 
Regjeringen vedtok i 2020 å lagre kritisk viktige legemiddel i Norge. Lagrene skal motvirke mangel på kritisk viktige legemiddel – både i primær- og spesialisthelsetjenesten. 

– Når Stortinget skal behandle forslaget, kan de gå enda lenger når det gjelder beredskapslagrene, som er en avgjørende del av Norges forsyningssikkerhet. Legemidler på beredskapslagrene bør ikke eksporteres før man har nådd beredskapsmålene. Da vet leverandørene at det de selger til Norge blir på beredskapslagrene, sier Skymoen.  

Departementet er i lovproposisjonen klar på at et forbud mot parallelleksport av bestemte legemidler er av hensyn til menneskers og dyrs liv og helse, og unntatt EØS-regler om fri flyt av varer.