Belgia inviterte til norsk-belgisk samarbeid innen livsvitenskap

Hvordan kan de to små landene Norge og Belgia samarbeide for å bli enda bedre innen kliniske studier, offentlig-privat samarbeid og biotek-industri?

Publisert 18. juni 2024
Fullsatt sal i Forskningsparken da Belgian Foreign Trade Agency med samarbeidspartnere inviterte til Belgium & Norway Life Science Day. LMIs Leif Rune Skymoen var blant samarbeidspartnerne som ønsket velkommen.

Det var det overordnede temaet under Belgium & Norway Life Sciences Day conference i Forskningsparken i Oslo mandag. Konferansen et av hovedarrangementene under den tre dager lange Belgian Economic Mission, som arrangeres av Belgian Foreign Trade Agency og tre regionale organisasjoner: Wallonia Export & Investment Agency, Flanders Investment & Trade, og Hub. Brussels. Programmet for livsvitenskapsdagen er utarbeidet i samarbeid med LMI, Oslo Science City, Innovasjon Norge, The Life Science Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og Norwegian Smart Care Cluster.

– Dette er første gang Belgium Economic Mission to Norway arrangeres, og jeg vil rette en stor takk til vårt norske vertskap, sa CEO i Wallonia Export and Investment Agency (AWEX) og Wallonia Brussels International (WBI), Pascale Delcomminette. Hun mener det finnes flere områder Norge og Belgia kan samarbeide på.

– Vi har begge sterke tradisjoner for å investere i forskning og utvikling, og ved å dra lasset sammen står vi bedre i stand til å møte store helseutfordringer, sa Delcomminette.

Konferansen samlet 450 personer fra akademia, biotek-firmaer, medtek-firmaer og klinikere, og selv om Norge ifølge møteleder Ruth Astrid Sæter er 12 ganger større enn Belgia, er det mye å lære fra det sentraleuropeiske landet som er på størrelse med Nordland fylke. De tar gjerne imot delegasjoner fra Norge.

– Dere må gjerne komme til Belgia for vaflene og sjokoladen, men jeg håper dere blir for biotek-en, sa Tineke Van Hooland, som til daglig er Deputy Secretary General i Essenscia, Belgias LMI.  

Det ble utvekslet erfaringer, utfordringer og begge lands fordeler og ulemper innen temaer som kliniske studier, legemiddelproduksjon, skatteinsentiver, politisk landskap, kunstig intelligens, vaksineprogrammer og offentlig-privat partnerskap, for å nevne noe.

– Vi kjenner til styrken i samarbeid, sa viserektor ved Universitetet i Oslo, Per Morten Sandset. Han fortalte at livsvitenskap, kunstig intelligens og digitalisering er strategiske initiativer ved UiO, og at det et steinkast unna Forskningsparken bygges et livsvitenskapsbygg til prisen av 1,3 milliarder euro. Målet er å legge til rette for samarbeid både mellom akademia og næringsliv, og mellom Norge og andre land, innen livsvitenskap.

Oslo Science City, Norges første innovasjonsdistrikt, samler akademisk kompetanse ved både universitet og sykehus. Gjennom klynger og inkubatorer, og samarbeid med næringsliv, skaper de verdier fra forskningen.  

– Kraften innen life science i dette innovasjonsdistriktet er utrolig stor, sa Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City.

Administrerende direktør i LMI, Leif Rune Skymoen, var også blant de fem som holdt åpningstale.

– Velkommen til Norge, der livsvitenskap nå står på prioriteringslista til myndighetene. Vårt oppdrag er å sørge for at pasienter i Norge får tilgang til de nyeste innovasjonene, men vi vil også være en pådriver for at legemiddel- og livsvitenskapsindustrien skal spille en avgjørende rolle i omstillingen i norsk økonomi. Så jeg er glad for å se at båndet mellom Norge og Belgia styrkes. Som en liten livsvitenskapsnasjon er vi avhengige av internasjonale partnerskap, og vi ser frem til fruktbare samtaler videre, sa Skymoen.

Seniorrådgiver i LMI, Ina Dahlsveen, ledet sesjonen om kliniske studier, der Åslaug Helland (kreftforsker, gruppeleder i Connect og leder i NorTrials kreft), Signe Fretland (leder i NorTrials koordinerende enhet), Eric Halioua (CEO i PDC*line Pharma) og Cécile Jacoby (CEO i Q1 Scientific) deltok.

Panelsamtale om kliniske studier i sal Forum i Forskningsparken.
Panelsamtale om kliniske studier med f.v. Cécile Jacoby (Q1 Scientific), Signe Fretland (NorTrials), Eric Halioua (PDC*line Pharma), Åslaug Helland (OUS/Connect/NorTrials) og ordstyrer Ina Dahlsveen (LMI).
Panelsamtale om voksenvaksinasjonsprogram med f.v. Rebekka Cox Brokstad (UiB), Stig Tollefsen (CEPI), Ranveig Braathen (OUS), Nina Langeland (UiB), Pierre Van Damme (Centre for the Evaluation of Vaccination) og Marius Gilbert (ULB).
Panelsamtale om kunstig intelligens, med f.v. Wesley Caple (Vestre Viken), Vincent Uyttendaele (University of Liége), Jon Espen Ingvaldsen (NTNU), Christophe Deben (Orbita Oncology) og Benoit Macq (TRAIL – Medresyst). Ordstyrer Nis Johannesen (Helse Sør-Øst) er ikke med på bildet.
Panelsamtale om radiofarmasi med f.v. ordstyrer Leif Rune Skymoen (LMI), Caroline Stokke (OUS), Thomas Birger Eden-Jensen (Bayer) og Erik Flatmark (Agilera).
Radiofarmasi-panel og foredragsholdere: Erik Flatmark (Agilera), Thomas Eden-Jensen (Bayer), Carl Henrik Gørbitz (UiO: Life Science), Per Morten Sandset (UiO), Cecilie Stokke (OUS), Leif Rune Skymoen (LMI), Øyvind Bruland (Xofigos-gründer) og Jan Bjålie (UiO).
Panelsamtale om Belgias biotek-industri, f.v. Dominique Demonté (Brussels South Charleroi Biopark), Thibault Jonckheere (Exothera), Jean-Christophe Tellier (UCB) og ordstyrer Tineke Van Hooland (Essenscia)
Panelsamtale om bærekraft. Fra venstre Hilde Holdhus (Sarsia Fond), Xavier Hormaechea (UCB Belgium), Cathrine Thomassen (GE HealthCare) og Geoffrey Pot (Takeda Lessines).
Leif Rune Skymoen (LMI), Jean-Christophe Tellier (UCB Belgium) og Fredrik Arneberg (UCB Norge).