Sammen mot falske legemidler

Publisert 28. november 2016

LMI, NIGeL, Legemiddelparallellimportørforeningen, Legemiddelgrossistforeningen og Apotekforeningen har nå stiftet organisasjonen NoMVO.

Åtte menn som representerer de fire foreningene er stilt opp ved siden av hverandre.

Fra venstre: Sverre Haugen, Legemiddelparallellimportørforeningen, Tore Solbu, NIGeL, Per Morten Hamar, NIGeL, Terje Wistner, Apotekforeningen, Per Lund, Apotekforeningen, Kjetil Evensen, LMI, Øystein Askim, Legemiddelgrossistforeningen, og Eckart Holtz, LMI.

23. november møttes representanter for de fem foreningene til et stiftelsesmøte der de ble enige om de siste formalitetene og signerte et stiftelsesdokument.

Dermed er alle aktører i legemiddelforsyningen, fra produsent til apotek, enige om vedtekter og rammer for å sikre at falske legemidler ikke kommer inn i distribusjonskjeden og ut til norske pasienter.

Bakgrunnen er EUs forfalskningsdirektiv. Fra 9.februar 2019 skal hver eneste reseptpliktige legemiddelpakning ha en todimensjonal kode (en 2D matrix-kode) trykket på utsiden. Denne koden skal skannes og sjekkes opp mot en nasjonal database som igjen er koblet opp mot en europeisk data-hub. Alt dette for å sikre at legemiddelet ikke er forfalsket. På europeisk nivå er det nedsatt en styringsgruppe (The European Medicines Verification Organisation, EMVO), og i hvert enkelt land skal det etableres nasjonale styringsgrupper. I Norge er dette altså NoMVO (Norwegian Medicines Verification Organisation).

Hvert enkelt land kan velge om de vil bygge opp sitt egne nasjonale datasystem (verifikasjonssystem) eller om de vil velge et «blueprintsystem» der EMVO har laget ferdig utarbeidede rammer, spesifikasjoner og kontrakter. Norge har valgt et blueprintsystem, og har besluttet at Arvato Systems skal utvikle den norske databasen.

NoMVO skal være et besluttende organ knyttet til implementering, forvaltning og drift av den norske databasen. NoMVO skal forestå alle de strategiske, organisatoriske, økonomiske og politiske beslutninger knyttet til implementering, forvaltning og drift av verifikasjonssystemet. Foreningen har et styre med representanter av alle stiftelsesorganisasjoner og ledes av Per Lund fra Apotekforeningen. Daglig leder for NoMVO er Eckart Holtz fra LMI.

Se også:

Sikkerhetstiltak mot falske legemidler