LMIs innspill om legemiddelinformasjon

Publisert 3. oktober 2014

LMI har sendt fyldig svar på høringen om SLVs forslag om endringer i legemiddelforskriften.

Høringen fra SLV.

LMIs innspill om legemiddelinformasjon.

Vedlegg 1: Noen eksempler for å illustrere praksis i EU for hva som ikke ansees som reklame, men informasjon til pasient om valgt behandling. Informasjonsmateriell om legemidler som kan gis av helsepersonell til pasienter etter at diagnose er gitt og behandlingsvalg tatt.

Dette informasjonsmateriell er i tillegg til RMP (Risk Managment Plan), den tekniske administreringen og pakningsvedlegg som omtales i SLV sitt brev. Denne etablerte praksis i EU gir pasienter i våre naboland tilgang til mer informasjon (hvordan medisinien virker, bivirkningshåndtering, dosering, oppbevaring, tips og råd om behandlingen) enn hva SLV anser adekvat for norske pasienter.

Vedlegg 2: Vejledning om reklame m.v. for lægemidler

Vedlegg 3: Brev fra Lægemiddelstyrelsen vedr. patientinformationsfoldere.

Vedlegg 4: LIFs etiska regelverk.

Vedlegg 5: Blue Guide.

Vedlegg 6: Eksempler på ustrakt praksis i EU på helseinformasjon fra andre land. Vedlagt brevet på minnepinne grunnet store dokumenter.

Vedlegg 7: Code of Ethics, Pharma Industry Finland.