Stor satsing på kliniske studier

Publisert 14. januar 2015

Året starter med et stort møte med 200 påmeldte, så et frokostmøte. LMI har et sterkt fokus på kliniske studier i 2015.

Allerede tirsdag 20. januar inviterer Forskningsrådet, Legemiddelindustrien, Inven2 & Helse Sør Øst til heldagsmøtet «Mål og visjoner for kliniske studier i Norge – fra ord til handling». Møtet skal holdes hos Forskningsrådet.

PROGRAM

Påmeldingen er nå stengt, og det ble helt fullt. Et tydelig bevis for at det er stor interesse for temaet.

Bare et par uker etter, nærmere bestemt 4. februar, holdes et frokostmøte om kliniske studier og utprøvende medisin på litteraturhuset i Oslo. Det er startskuddet på et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Cancer Cluster og LMI, med MSD og AstraZeneca som medarrangører. Prosjektet er en politisk møteserie, med navnet «Fremtidens kreftbehandling».

Hvorfor satser LMI så mye på kliniske studier nå?

– Det er flere grunner til at det er viktig med et så tydelig fokus på kliniske studier, forteller rådgiver Katrine Bryne i LMI. Hun har sammen med seniorrådgiver Monica Larsen jobbet mye med møtet 20. januar.Hvorfor satser LMI så mye på kliniske studier nå?

– Kliniske studier dokumenterer effekt, nytteverdi og sikkerhet ved nye behandlingsmetoder. Det bidrar til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk. Det øker kompetansen i sykehusene, ved at helsepersonell får førstehånds kompetanse og får en bedre forståelse for innovasjonene, ramser hun opp.

Og ikke minst: det er svært viktig for pasientene:

– Det er et sterkt ønske fra mange pasienter om å delta i studier. For mange er det den eneste behandlingsmuligheten når alt annet av eksisterende behandling ikke har hatt effekt.

Og når vi ser at antallet kliniske studier i Norge går nedover, må noe gjøres!