– Vi må øke både antallet og størrelsen på kliniske studier

Publisert 20. januar 2015

Helse- og omsorgsdepartementet  skal ta sin del av ansvaret for at tiltakene i HO21 blir gjennomført.

Under heldagsmøtet «Mål og visjoner for kliniske studier i Norge – fra ord til handling» lovte statssekretær Anne-Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet at departementet skal ta sin del av ansvaret for at tiltakene i HO21 blir gjennomført.

HelseOmsorg21 (HO21) har lagt grunnlaget – i dag inviterte Forskningsrådet, Inven2, Helse Sør Øst og Legemiddelindustrien til heldagsmøtet «Mål og visjoner for kliniske studier i Norge – fra ord til handling».

Statssekretær Anne-Grethe Erlandsen i Helse- og Omsorgsdepartementet var tilstede og lover at departementet skal ta sin del av ansvaret for at tiltakene i HO21 blir gjennomført.

– Vi er veldig glade for at vi har fått HO21 inn i regjeringens satsning på helse og utdanning. Vi må jobbe på tvers og sammen, for det er det som skaper resultatene. I departementet jobber vi med å få effektuert de tiltakene vi har helansvar og delansvar for, sier hun.

– Men HO21 var en dugnad, og den dugnaden må fortsette.

– Det pågår for få kliniske studier i Norge i dag, og vi må øke både antallet og størrelsene på studiene. Vi har sett at når pasienter blir tatt med i kliniske studier så er kvaliteten på behandlingene de får ofte bedre enn i det ordinære helseapparatet. Det viser at det er god pasientsikkerhet og kvalitet på studiene, sier Erlandsen.

Hun mente en av de store utfordringene er at det er vanskelig for pasienter å finne de kliniske studiene. Hun kunne fortelle at en nettbasert løsning på problemet er under arbeid.

– Vi trenger en nettbasert løsning som kan gi pasienter forståelig informasjon om planlagte og pågående studier. Denne løsningen vil også kunne hjelpe forskerne med å finne pasienter til sine studier. Fristen på dette oppdraget er 1. mai i år, sier hun.

Med HO21 har Norge fått sin første nasjonale strategi innenfor helseområdet. Strategien er ikke bare en anbefaling – det er et forpliktende grunnlag for samarbeid mellom aktørene som bidro i prosessen.

– Dere har lov til å være utålmodige, sier Anne Kjersti Fahlvik, Divisjonsdirektør Innovasjon, Forskningsrådet.

– Det er mange aktører, mange oppgaver og mange utfordringer – og flust med muligheter. Det viktigste er at vi får til samspill og samhandling.

Fahlvik ønsket innspill fra aktørene på hvordan Forskningsrådet kan gå inn og støtte klinisk forskning.

– Vi er rett og slett ikke i mål der. Vi er ute etter gode råd og innspill for hvordan vi kan jobbe med å støtte klinisk forskning. Vi har midler og vilje, og vi vil ha en dialog med aktørene for å konstruktivt videreutvikle, sier hun.

FULL SAL: Det var venteliste for å delta i møtet om kliniske studier, som holdes i dag hos Forskningsrådet.

LMI kommer med mer.