Helse og Fremtid 2015

Publisert 21. januar 2015

Novartis og LMI har i dag samlet mange helseaktører for å fokusere på temaet riktig legemiddelbruk.

ØNSKET VELKOMMEN: Veronika Barrabés i Novartis åpnet konferansen Helse og Fremtid 2015.

Hvert år dør om lag 1000 mennesker i Norge som følge av feil legemiddelbruk. Det er fem ganger flere enn antallet som dør i trafikken. Årsaksforholdet er komplekst, men en viktig faktor er tilgangen på god og målrettet legemiddelinformasjon. Informasjon er avgjørende for at vi tar medisinen riktig og oppnår best mulig behandling.

Både pasienter, pårørende, helsemyndighetene, legene, apotekene og legemiddelbransjen er enige om at pasientinformasjonen er for dårlig, men det er ikke enighet om «kuren». I dag samler Novartis og LMI bransjen for å ta debatten.

– Vi har aktører fra alle deler av bransjer – fra leger til pasienter. Vi er 130 deltakere, sier Veronika Barrabés i Novartis.

– Tilgangen på god og målrettet informasjon er viktig for at behandlingen skal bli så god som mulig. Målet med dagen i dag er at så mange som mulig fra hele bransjen begynner å jobbe sammen. Vi er alle enige om målet – vi vil pasientens beste – men vi må få til samspill, sier hun.

Dagens møte er det andre i serien «Helse og fremtid».

LMI kommer med mer.