Informasjon i fokus på Helse og Fremtid 2015

Publisert 22. januar 2015

Alle er enige om at vi må dra lasset sammen. Men hvordan? Der lå utfordringen under gårsdagens konferanse Helse og Fremtid 2015.

LMIs REPRESENTANT: Seniorrådgiver Erling Ulltveit fikk ordet på vegne av legemiddelindustrien.

– Å være pasient eller pårørende i dag er helt annerledes enn for bare noen år siden. Nå er informasjon om sykdom og legemidler bare noen tastetrykk unna, men ikke all informasjonen er god, sier Veronica Barrabés, Country Manager i Novartis Norge.

Hvert år dør om lag 1000 mennesker i Norge som følge av feil legemiddelbruk. Det er fem ganger flere enn antallet som dør i trafikken. Årsaksforholdet er komplekst, men en viktig faktor er tilgangen på god og målrettet legemiddelinformasjon.   Det er avgjørende for at behandlingen av pasienter skal bli så god som mulig. Bedre og mer tilgjengelig informasjon må være et felles prosjekt der hele bransjen er involvert.

– Industrien vil bidra med informasjon til pasienten etter forskrivning. Pakningsvedleggene fungerer ikke lenger som pasientinformasjon og vi er nødt til å se på andre muligheter. Det er industrien som har laget legemidlene, og dermed også de som sitter på den beste informasjonen. I andre land har industrien laget informative brosjyrer med forståelig språk til pasienten, sier Erling Ulltveit, seniorrådgiver i LMI.

Både pasienter, pårørende, helsemyndighetene, legene, apotekene og legemiddelbransjen er enige om at pasientinformasjonen er for dårlig, men det er ikke enighet om «kuren». Onsdag samlet Novartis og LMI aktørene for å ta debatten.

– Alle må med, også industrien, sier Barrabés i Novartis.

– Vi ønsker at industrien også kan få bidra med informasjon om legemidlene til pasientene. Vi har fulgt legemidlene «fra fødselen av» og sitter på enormt mye kunnskap som kan komme pasientene til gode. Vi ønsker som alle andre i bransjen: Det beste for pasienten, sier hun.

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) røpet ikke for mye fra arbeidet med legemiddelmeldingen, men var tydelig på at riktig legemiddelbruk var et viktig område for regjeringen. Hun hadde merket seg at Legemiddelindustrien jobber med å forbedre seg på reklamekvaliteten. Noe som igjen er positivt når de behandler temaet informasjon til pasienter. Hun er klar over forskjellene på Norge og andre europeiske land og vil se på mulighetene for at industrien kan komme mer på banen:

– Vi vet at legemiddelindustrien, som utvikler legemidlene, sitter på mye kunnskap. Den kan utnyttes mer – til informasjon, sier Brein-Karlsen.

Nøkkelsetningen for onsdagens møte var «det du ikke vet, har du vondt av». Yina Chan var tilstede for å fortelle hvordan hun opplevde å være pasient. Hun har gått gjennom en lungetransplantasjon og mener bransjen har mye å hente når det gjelder informasjon om interaksjoner.

Hun mener det er skremmende at mange pasienter i dag bruker ulike nettsider og facebookgrupper til å skaffe seg informasjon om egen sykdom og legemidler.

– Man burde heller bruke Felleskatalogen. Den er et fantastisk verktøy der du kan dobbeltsjekke informasjonen du har fått, og du kan få mer kunnskap. Problemet er at den ikke er kjent for så mange. Alle har faktisk tilgang til den, sier hun.

130 påmeldte fikk med seg et bredt program, med flere viktige aktører i Helse-Norge.

ØNSKET VELKOMMEN: Veronika Barrabés i Novartis åpnet konferansen Helse og Fremtid 2015.

PASIENTEN: Yina Chan kunne fortelle om utfordringene ved å være pasient – og at man bør bruke Felleskatalogens app mer.

STATSSEKRETÆREN: Cecilie Brein-Karlsen (Frp) fortalte om regjeringens fokus på riktig legemiddelbruk – og informasjon som nøkkel til å oppnå målene.

PANELDEBATT: Hans Christian Vadseth (til høyre) ledet hele konferansen.

EN LØSNING: Legemiddelverkets Steinar Madsen ønsket seg enklere løsninger enn den informasjonsjungelen vi har i dag. – Hva med en SMS til pasientene, etter at de har hentet ut medisinen, med lenker til sikker og god informasjon?

TYDELIG INFORMASJON: Legeforeningens Hege Gjessing støtter utvikling av tydelig informasjon med illustrasjoner. – Det må være enkelt for pasientene, sier hun.