LMI hentet talent fra Dagbladet

Publisert 23. januar 2015

Caroline Lauritzen er på plass som ny kommunikasjonsrådgiver i LMI. Hun kommer fra stillingen som journalist i Dagbladet.

Caroline Lauritzen portrett

NY I LMI: Caroline Lauritzen startet denne uken som kommuni-kasjonsrådgiver i LMI.

Etter tre år i Dagbladet, valgte 24-åringen å takke ja til LMI.

Det ble lyst ut to stillinger i høst, en fast og en ettårs prosjektstilling.

­- Vi valgte å kjøre prosessen selv, for å være sikre på at vi får de riktige personene inn i teamet vårt, forteller LMIs kommunikasjonssjef Espen Snipstad.

Det meldte seg mange gode søkere, og Caroline ble ansatt i prosjektstillingen, mens Eline Feiring, i dag ansatt i Tidsskriftet for Legeforeningen, ble ansatt fast. Vi kommer tilbake med presentasjon av Eline når hun starter i LMI rett etter påske.

Caroline har det siste halvannet året vært aktiv i arbeidet med å bygge opp Dagbladet Pluss. I den perioden spisset hun sin egen kompetanse med brukeropplevelse på nett, viktigheten av sosiale medier samt merkevarebygging.

Før det jobbet hun både i nyhetsavdelingen og i tema-avdelingen – blant annet med helsestoff.

– Hun kommer til å tilføre LMI mye i kommunikasjonsarbeidet, med å øke synlighet og kunnskap både internt og eksternt. Vi har satt oss viktige mål i strategiplanen. Og vil også bedre vår service til medlemsbedriftene, med råd, innspill og kursing, forteller Snipstad.

Caroline startet denne uken. Og det ble ingen rolig start, med flere arrangementer og mediesaker…

– Jeg ønsket å jobbe i Legemiddelindustrien fordi det er en bransje som er i stadig endring. Det gjøres store medisinske fremskritt og helseutfordringene i samfunnet blir stadig større, og det synes jeg er veldig spennende. Jeg har allerede merket at dette er en bransje med høyt tempo, og jeg gleder meg til å lære mer om industrien, sier Caroline.