– Endelig har vi fått gjennomslag

Publisert 11. februar 2015

Politikerne inviterte LMI til stortingsseminar om helse som næring.

Helse- og omsorgskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre inviterte i dag til åpent seminar om helse som næring.

Initiativtakerne bak seminaret var Kristin Ørmen Johnsen (H) og Ruth Grung (Ap). De mener helse er et viktig næringspolitisk satsningsområde, og at Norge har gode forutsetninger for å lykkes.

INITIATIVTAKERNE: Det var Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre (t.v.) og Ruth Grung fra Arbeiderpartiet (t.h.) som tok initiativ til stortingsseminaret Helse som næring – Hva skal til?

– Vi håper dette blir det første av en rekke seminarer. Helse har potensiale til å bli en ny og viktig næring for Norge, men vi må vekk fra siloene og tenke bredere. Vi som politikere trenger å lære, og vi ønsker deres innspill. Vi er her for å lytte, sa Grung.

Fra LMI var seniorrådgiver Monica Larsen invitert for å holde innlegg.  Hun var svært fornøyd med at politikerne inviterte til seminar.

FORNØYD: Monica Larsen fra LMI var svært fornøyd med seminaret. – Det er gledelig at politikerne er så ivrige etter å lytte til hvordan man skal få til næringsvekst på helseområdet, sa hun.

– Det er ikke så lenge siden dette ikke var et politisk tema overhodet. LMI har hatt helse som næringspolitisk satsningsområde øverst på agendaen i sitt næringspolitiske utvalg i flere år, og at politikerne nå inviterer oss til stortingsseminar om temaet er virkelig gledelig. Endelig har vi fått gjennomslag, sier hun.

På seminaret kom det tydelig frem at helseforskningen i Norge er god, men at vi ikke er gode nok på kommersialisering av forskningen. For å løse samhandlingsproblemene kom merittering og insentiver opp som viktige tiltak. Videre ble betydningen av helseregistre som vårt konkurransefortrinn fokusert på. Politikerne gav uttrykk for at de vil dukke inn i flaskehalsene som gjør tilgang til data vanskelig og uforutsigbart.

– Det er gledelig at politikerne er så ivrige etter å lytte til hvordan man skal få til næringsvekst på helseområdet. De fikk innspill om muligheter og hindringer langs hele verdikjeden for utvikling av legemidler, og de lyttet og noterte flittig, sier Larsen i LMI.