Hvordan utvikle en sterk norsk biotek- og helseindustrisektor?

Publisert 13. februar 2015

Det var temaet under dagens seminar «A partnership for life».

LMI, DNB, Abbvie, Novartis, Pfizer og Bristol-Myers Squibb inviterte i dag til et heldagsseminar med temaet «Hvordan utvikle en sterk norsk biotek- og helseindustrisektor?» Global bioteknologi- og farmasi-industri, akademia, finansinstitusjoner, investorer, sykehus og politikere var invitert, og det var 120 mennesker i salen.

Målet med dagen var å komme et skritt nærmere å utvikle en sterk norsk biotek- og helseindustrisektor.

Fra Nærings- og Fiskeridepartementet kom statssekretær Dilek Ayhan. Hun snakket i sitt innlegg om at vi må nyttiggjøre oss av den høye kompetansen i Norge.

FLERE OLJEEVENTYR: Statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og Fiskeridepartementet mener Norge trenger flere oljeeventyr.

– Vår fremtidige konkurransestyrke ligger i en arbeidskraft med høy kompetanse. Olje og gass har tjent Norge godt, men utviklingen den siste tiden viser at vi trenger flere oljeeventyr. Fremover må vi bli flinkere til å nyttiggjøre oss av den svært høye kompetansen vi har på andre områder enn olje, sa hun.

Ayhan mener samspill mellom alle aktørene i bransjen må til for å løse utfordringene.

– Vi må stille oss spørsmålet «hvordan kan forskningen innrettes for å oppnå høyest mulig samfunnsmessig avkastning?» Forskning gir oss ny kunnskap, nye produkter og nye løsninger, og derfor må det satses mer og bredere på forskningen. Løsningen på utfordringene må utvikles i samspill mellom brukerne, næringslivet, forskningsmiljøet og det offentlige. Offentlig sektor må være en god samarbeidspartner, sa hun.

Norge trenger en fremvekst av nye næringer, og helseindustrien gir muligheter for å utvikle en ny sterk kompetanseindustri i Norge. En åpen innovasjonsmodell og samarbeid gir norske oppstartsselskaper større muligheter for å lykkes, men finansieringen må også bedres. Jonas Einarsson, leder av Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, snakket om dette i sitt innlegg.

TRENGER HELSEMYGG: – Vi har mye bra i virkemiddelapparatet, men våre bedrifter og grundere skjønner ikke noe av det, sa Jonas Einarsson. Han oppfordret politikerne til å lage en helsemygg på samme måte som man lagde oljemygg.

– Vi er nødt til å bygge en innovasjonskultur der man tenker på hva forskningen kan brukes til og hvordan man kan komme videre, men det koster penger. I en tidlig fase koster det mye å utvikle og derfor må vi styrke TTO-miljøene. Per i dag har vi ingen sektorspesifikke såkornfond, og Investinor er nesten ikke tilstede i vår sektor i det hele tatt. Det kommer de heller ikke til å være før politikerne sier at de må, sa han.

Einarsson mener man er nødt til å dra erfaringer fra oljenæringen og opprette en egen Helsemygg.

– Da oljenæringen ikke ville lete på risikostedene kom politikerne inn med penger, det må skje hos oss også. Vi har mye bra i virkemiddelapparatet, men våre bedrifter og grundere skjønner ikke noe av det. Man ender opp med å tilpasse forskningen til programmene og ikke programmene til forskningen, og det blir helt feil, sa han.

Første del av seminaret ble avsluttet med en paneldebatt. I den deltok Ruth Grung (Ap), Harald Tom Nesvik (Frp), Trine Skei Grande (Venstre), Benedicte Bakke (DNB), Alexander Woxen (investor), Sander Tufte (Forskningsrådet) og Thomas Ramdahl (Bayer). Det var bred tverrpolitisk enighet om at Norge må bygge helseindustri, og politikerne snakket om både bedre tilgang på kapital i pre-såkornsfasen, forbedrede innkjøpsordninger som legger til rette for innovasjon og å bedre samspillet mellom næringslivet og akademia.

NORGE MÅ SATSE: Under paneldebatten var det bred enighet blant deltakerne om at Norge må satse på å bygge en sterk helsenæring. Fra venstre: Ruth Grung (Ap), Trine Skei Grande (V), Thomas Ramdahl (Bayer), Harald Tom Nesvik (Frp), Alexander Woxen (investor) og Benedicte Bakke (DNB).

–  En av de viktigste faktorene er å bygge ned barrierene mellom akademia og bedriftene. Akademia måles på hva de får publisert, men vi krever ikke noe av dem etter at de har publisert. Det må vi se på. Vi må vise dem at det ikke er farlig å bruke bedriftene, vi må gå sammen, sa Harald Tom Nesvik (FRP).

TENK GLOBALT: Investor Alexander Woxen snakket i sitt foredrag om at vi må tenke globalt. – Vi er få i Norge, og det er ikke sikkert at vi har riktig kompetanse her. Da må vi ut i verden å hente den. Vi kan ikke være redde for internasjonale selskaper, vi må la dem bli med og oppfordre dem til å investere i norske bedrifter, sa han.

Etter lunsj var det klart for parallellsesjoner der deltakerne kunne høre om offentlig-privat forskningssamarbeid, tilgang til kapital – finansiering av Healthcare selskaper fra en investeringsbanks perspektiv, onkologi og neuroscience. Dagen ble avsluttet med en til en samtaler med nasjonale og internasjonale selskaper.