Biodiscovery Centre åpnet i Tromsø

Publisert 18. februar 2015

– Vi håper at dette senteret vil bidra til å bringe industri og akademia tettere sammen, sa Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) under åpningen.

ÅPNET: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker stod for den offisielle åpningen av Arctic Biodiscovery Centre i Tromsø.

Siden 2007 har MabCent-senteret, et senter for forskningsdrevet innovasjon, gjort viktig forskningsarbeid innen marin bioprospektering. Nå videreføres dette arbeidet i det nye senteret Arctic Biodiscovery Centre, som skal ligge under Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT Norges arktiske universitet.

I går åpnet senteret i Tromsø, og på åpningen var blant andre Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

– I Nord har vi noen unike fortrinn og det er gode forutsetninger for næringslivet her. Dette er en landsdel som er lite oljedrevet, og fisk og havbruk har unike muligheter når vi ser at olje- og gassindustrien går ned. Universitetsmiljøet her setter dagsorden og kan være med på å utvikle ny næring, sa Bekkemellem i sitt innlegg.

OECD spår at bioøkonomien vil være et bærende element for Europas økonomi innen 40 år, og vi står overfor en ny industriell revolusjon. Norge har gode forutsetninger for å hevde seg i denne utviklingen, men det må tas aktive grep for å forløse potensialet.

– I Norge har vi gode akademiske miljøer og en sterk legemiddelindustri, men vi har ikke vært dyktige nok til å ta ut partnerskap mellom det private og det offentlige. Politikerne har vist vilje til å bygge opp legemiddelindustrien som næring, og gjort det tydelig at dette er en næring som skal satses på. Men vi trenger samarbeid mellom Big Pharma og små norske selskaper. Big Pharma ønsker å bidra mer i det norske systemet når det gjelder FoU, de ønsker å samarbeide, sa Bekkemellem.

OPPFORDRER TIL SAMARBEID: – I Norge har vi gode akademiske miljøer og en sterk legemiddelindustri, men vi har ikke vært dyktige nok til å ta ut partnerskap mellom det private og det offentlige, sa Karita Bekkemellem i sitt innlegg.

Hun kom også med en oppfordring til politikerne om å legge til rette på markedssiden.

– Det hjelper ikke om vi får dyktige akademiske miljøer og gode partnerskap, hvis ingen vil utnytte det på markedssiden. Vi må tørre å være nasjonalistiske og ta fort i bruk innovasjoner som norske selskaper kommer med. Dette blir viktig politikk i årene som kommer, sa hun.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) var også til stedet på åpningen. Hun håper det nye senteret vil være med på å styrke linken mellom akademia og industrien.

– Dette er en ny milepæl for marinindustri i Tromsø. Vi har ambisjoner om at dette senteret vil bidra til å kommersialisere forskningen i større grad enn det som gjøres i dag. Vi trenger flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser og industrier i Norge, og vi håper at dette senteret vil bringe industri og akademia tettere sammen, sa hun.

Under åpningen var det stor optimisme til hva man kan finne under havoverflaten blant de fremmøtte. Håpet er at robuste arktiske organismer, som har overlevd årtusener og som er motstandsdyktige, kan kunne utvikles til å bli legemidler.

– Jeg ønsker dere lykke til med å finne liv i havet som kan gi håp på land, sa Aspaker, før hun offisielt klippet båndet og åpnet senteret.