Presentasjoner fra møte om biomedisinsk næringsutvikling 26. februar

Publisert 2. mars 2015

Her finner du presentasjonene som ble holdt 26. februar.

Muligheter for risikokapital
Sveinung Hole, Sarsia Seed Management AS

Forskningsrådets virkemidler med relevans for biomedisinsk næringsliv
Lars Petter Korsnes, Forskningsrådet

Kommersialisering av forskning -er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering
Knut Allum, Vice President Business Development, Inven2

Hvilke virkemidler har innovasjon Norge og hvordan brukes de
Ole Jørgen Marvik, Sektoransvarlig Helse, Innovasjon Norge

Helseinnovasjon – Hva skal til
Oslo Cancer Cluster

Innovasjonssystemet innen helse sett fra et oppstartsselskap
Tom Pike, Styreleder/Fung. Daglig Leder