Hvordan skape næringsutvikling innenfor biomedisinsk industri i Norge?

Publisert 2. mars 2015

Det første møtet i en møteserie på tre er gjennomført.

UNIVERSITETSSYKEHUS: Jan Terje Andersen holdt innlegg med temaet «Fra molekylær grunnforskning til innovasjon og skreddersydd medisin»

Biotekforum og LMI arrangerer i samarbeid en møteserie på tre møter i løpet av våren. Målet med møtene er at de skal utdype temaer som er sentrale for næringsutvikling innenfor biomedisinsk industri i Norge.

Møtene har temaene «Biomedisinsk næringsutvikling fra kunnskapsgrunnlaget vårt», «Biomedisinsk produktutvikling» og «Helsedata og biomedisinsk næringsutvikling».

Det første møtet ble avholdt 26. februar, her finner du presentasjonene fra møtet.

Til møtet var det 50 påmeldte, og både Oslo Universitetssykehus, Inven2, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Sarsia Seed, Oslo Cancer Cluster og Vaccibody holdt innlegg.

De ulike innleggene gav et oversiktsbilde på hvilke muligheter som finnes innenfor det norske virkemiddelapparatet, samt hvilke flaskehalser som kan forbedres.

Det neste møtet, «Biomedisinsk produktutvikling», arrangeres 26. mars. Program og påmelding vil om få dager bli lagt ut både på LMI og Biotekforum sine hjemmesider.