LMI i møte med ambassadene

Publisert 4. mars 2015

Hele 8 lands ambassader deltok.

AMBASSADENE OG INDUSTRIEN: Hele 8 ambassader var representert da LMI inviterte til møte.

Tirsdag 3. mars inviterte LMI til et møte om legemiddelmarkedet i Norge for ambassader. I forbindelse med den kommende Legemiddelmeldingen ønsket LMI å orientere ambassadene til land der legemiddelindustrien står sterkt om markedsforholdene for legemiddelindustrien i Norge, samt prosessen rundt meldingen.

Representanter for blant annet USA, Frankrike, Tyskland, Sveits, Danmark og Storbritannia deltok i møtet, og totalt var 8 lands ambassader representert.

LMI inviterte representanter fra medlemsbedrifter fra de landene som deltok, og målet med arrangementet var en god informasjonsflyt samt en anledning for våre medlemmer til å snakke direkte med «deres» lands ambassade om legemidler.

HOLDT INNLEGG: Karianne Johansen, seniorrådgiver i LMI var en av dem som holdt innlegg under møtet.

Karianne Johansen og Erling Ulltveit, seniorrådgivere i LMI, holdt innlegg der de snakket om situasjonen for Legemiddelindustrien i Norge i dag. De tok opp Norges muligheter, utfordringer og arbeidet med den kommende Legemiddelmeldingen.

– Det er stort potensiale for å skape en kunnskapsbasert industri i Norge. Mens det de siste årene har vært en vekst i markedet på 2-3% så vi i fjor en vekst på hele 7%. Det er svært positivt. Utfordringen for mange selskaper er at det er mange aktører som vil være med å bestemme. Det nye systemet skaper store forskjeller både for pasientene og industrien. Mens man innenfor noen terapiområder tar raskt i bruk nye medisiner må man på andre områder vente lenge. Vi jobber for at det skal være et system, sa Karianne Johansen i sitt innlegg.

Embassy meeeting 03 march

Det ble rikelig med tid til diskusjon etter innlegg fra LMI, Abbvie og GSK. Representantene fra USA og UK viste spesielt stor interesse gjennom spørsmål, og oppfordret også til å holde kontakten både i forkant av, og etter, Legemiddelmeldingen.