– MS er et felt der det har skjedd en stille revolusjon

Publisert 11. mars 2015

Nansen Neuroscience Network inviterte til kveldsmøte om multippel sklerose.

I forbindelse med Nevrodagene inviterte Nansen Neuroscience Network til et kveldsmøte om multippel sklerose (MS). På møtet var både akademia, klinikere, TTO-ene, forskere og industrien representert.

– MS er et felt der det har skjedd en stille revolusjon. Det er mange legememidler under utvikling, og i motsetning til mange andre terapiområder kommer legemidlene faktisk på markedet, sa Leif Rune Skymoen i Nansen Neuroscience Network.

EN STILLE REVOLUSJON: – MS er et felt der det har skjedd en stille revolusjon. Det er mange legememidler under utvikling, og i motsetning til mange andre terapiområder kommer legemidlene faktisk på markedet, sa Leif Rune Skymoen i Nansen Neuroscience Network.

Tall fra Legemiddelverket viser at det i perioden 2009-2013 ble søkt om 14 kliniske studier innenfor MS i Norge. Alle studiene var initiert av industrien. Under møtet holdt Katrine Bryne i LMI innlegg om hvordan Norge kan tiltrekke flere kliniske studier.

KLINISKE STUDIER: I sitt innlegg snakket Katrine Bryne i LMI om hva Norge kan gjøre for å tiltrekke flere kliniske studier.

– Vi vet at pasienter som deltar i en klinisk studie får bedre oppfølging og kan få økt overlevelse sammenlignet med pasienter i vanlig klinisk praksis. Dersom norske MS-pasienter skal få tilgang til utprøvende behandling, er vi avhengige av at industrien legger sine kliniske studier til Norge, sa Bryne.

– I Norge er det et sterkt ønske fra pasientene om å få delta i kliniske studier, problemet er at det ikke er lagt til rette for denne typen arbeid hos sykehusene. Ledelsen på sykehusene må sørge for at det er attraktivt for helsepersonell å delta i kliniske studier. Det må settes av tid og det må gjøres meritterende, sa Bryne.

I Norge finnes det eksellente grunnforskningsmiljøer innenfor MS, men, som på flere andre terapiområder, er vi mindre dyktige på å ta grunnforskningen videre og kommersialisere.

– Det finnes mye god forskning som kan være relevant for legemiddelindustrien, men vi mangler en kultur for å se kommersialiseringspotensiale i forskningen. Mange tenker at hvis man finner noe som er interessant så må man publisere det, slik at det blir tilgjengelig for allmenheten. Realiteten er at dersom forskningen skal bli tatt videre, og komme til nytte for pasientene, må man patentere før publisering. Dette må vi bygge en kultur for, sa Leif Rune Skymoen.