– Vi må fortsette å stå sammen som industri

Publisert 13. mars 2015

Legemiddelindustriens generalforsamling ble avholdt i går.

– I året som har gått har det blitt gjort mye godt arbeid, og LMI er inne i en god driv. Takk til administrasjonen ved Karita Bekkemellem som gjør en svært grundig jobb. Dere har bygget bit for bit, og klart å oppnå en posisjon som en troverdig diskusjonspartner. Det er veldig bra, sa styreleder Bjørn Fuglaas under åpningen av LMIs generalforsamling i går.

GRUNDIG JOBB: Karita Bekkemellem og LMIs administrasjon fikk skryt av styreleder Fuglaas, som mener administrasjonen gjør en svært grundig jobb.

GJENVALGT: Under torsdagens generalforsamling ble Bjørn Fuglaas (GE Healthcare) gjenvalgt som styreleder.

– Jeg tror vi har klart å oppnå mye av det vi har gjort fordi vi har stått sammen som industri, og vi har hatt en stemme som forteller hva helheten i bransjen står for. Det innebærer naturligvis at det må bli noen kompromisser, men dette er et arbeid det er viktig å fortsette med, sa Fuglaas.

Under torsdagens generalforsamling ble Bjørn Fuglaas (GE Healthcare) gjenvalgt som styreleder.

Med seg i styret har han Unni Hjelmaas (Lytix Biopharma), Aksel Tunold (Sanofi), Jan Anders Istad (Boehringer Ingelheim), Lisbeth Taraldsen (Fresenius Kabi), Tiago Rodrigues (AbbVie), Åge Nærdal (GSK), Veronika Barrabés (Novartis) og Øyvind Arnesen (Ultimovax).

Til generalforsamlingen var også Kristin Ørmen Johnsen (H) og Ruth Grung (Ap) fra Stortingets helse og omsorgskomité invitert for å holde innlegg.

KOM MED INNSPILL: Ruth Grung (Ap) oppfordret industrien til å fortsette samtalene og innspillene til politikerne også etter at Legemiddelmeldingen blir lagt frem.

MER SAMARBEID: Kristin Ørmen Johnsen (H) mener det er viktig å styrke samarbeidet mellom det offentlige og det private innenfor helseindustrien.

– Det norske samfunnet står overfor noen voldsomme utfordringer i tiden som kommer. Vi kommer til å få mange eldre, og de kommer til å ha store forventninger til hva medisiner kan gjøre for dem og deres liv, sa Ørmen Johnsen.

Både hun og Grung var opptatt av at vi må øke samarbeidet mellom det offentlige og private innenfor legemiddelindustrien.

– Regjeringen har en visjon om at Norge skal bli et av de mest innovative landene i verden, og for å få til det må vi legge til rette for mer offentlig-privat samarbeid. Det må være legitimt å samarbeide med industrien om å lage nye legemidler, og dere i industrien må bli flinkere til å snakke dere selv opp. Kom med de gode historiene, sa Ørmen Johnsen.

– Vi ser muligheter for verdiskapning innenfor deres bransje. Det utvikles fantastisk medisin som bidrar til helsegevinst, og det er viktig for Norge. Norge trenger en legemiddelindustri slik at vi kan være med å påvirke og få nye legemidler som er tilpasset de problemene vi har i Norge. Vi er en liten aktør, men så lenge vi har en industri har vi muligheter til å påvirke, sa Grung.

Grung kom også med en oppfordring til industrien om å fortsette med innspill også etter at legemiddelmeldingen kommer.

– Vi er klar over mange av problemstillingene dere som bransje står overfor, men vi trenger innspill fra dere for å komme frem til de beste løsningene. Vi snakker mye om legemiddelmeldingen som kommer, men husk at selv om dere har spilt inn forslag i forkant, er det i etterkant arbeidet begynner. Da må vi få til nye møter, sa Grung.