Medlemsmøte om Legemiddelverkets tilsynsbesøk

Publisert 25. mars 2015

– Vi håper at møter som dette kan bidra til at informasjonen våre medlemmer gir til leger blir enda bedre.

MUNTLIG LEGEMIDDELREKLAME: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i SLV, holdt innlegget «Hva kjennetegner god og dårlig legemiddelinformasjon?»

Siden 2007 har representanter fra Legemiddelverket møtt uanmeldt opp på legekontorer, og andre møter mellom industri og helsepersonell, for å følge med på muntlig legemiddelreklame.

Etter å ha oppsummert resultatene fra 79 møter frem til utgangen av 2013, konkluderte Legemiddelverket med at legene kun i 23% av tilfellene, ved 18 av 79 møter, fikk informasjon som var tilfredsstillende ut fra kriteriene i forskriften.

Tirsdag 25.mars inviterte LMI våre medlemsfirmaer til informasjonsmøte. Under møtet holdt Bente Jerkø og Steinar Madsen fra Legemiddelverket presentasjoner av hvordan tilsynsbesøkene foregår og hva som kreves av industrien.

Lars Alnæs, sekretariatsleder i Rådet for legemiddelinformasjon, var fornøyd med møtet.

– Vi håper at møter som dette kan bidra til at informasjonen våre medlemmer gir til leger blir enda bedre, og at en god dialog mellom Legemiddelverket og industrien gjør det enda klarere hva som forventes av våre medlemmer i møte med helsepersonell, sier han.

Rundt 35 personer var tilstede under møtet, og flere benyttet anledningen til å stille spørsmål til Jerkø og Madsen.