– Alene er vi for små, men sammen blir vi store

Publisert 23. april 2015

SNAKKET OM NORGE: Maiken Engelstad fra Helse og omsorgsdepartementet snakket om arbeidet Norge har gjort med HelseOmsorg21 under sitt innlegg i Helsinki.

Konferansen «Nordic Collaboration in Clinical Research» er i gang i Helsinki.

Over 200 personer fra hele Norden var påmeldt til konferansen, som går over to dager og arrangeres av Nordic Trial Alliance, Nordforsk og bransjeorganisasjonene til de nordiske landene.

LMI var tilstede under dag én som hadde temaet «Initiatives to increase clinical research in the Nordics – what can we offer?»

– De nordiske landene får alltid høre at vi er for små, men til sammen har vi en populasjon på 26 millioner mennesker. Hvis vi samarbeider kan vi ikke lenger kalles små, sa Mia Bengtström fra Pharma Industry Finland, i sitt åpningsinnlegg.

Under dagen holdt politikere fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge innlegg, i tillegg til representanter for industrien og akademia. Fra Norge kom Maiken Engelstad fra Helse og omsorgsdepartementet for å holde innlegg om HelseOmsorg21. I tillegg holdt professor Stener Kvinnsland, fra Haukeland Universitetssykehus, også innlegg.

UNIK EKSPERTISE: Stener Kvinnsland fra Haukeland Universitetssykehus holdt innlegget «A unique cluster of oncology expertise and innovation» under konferansen.

Katrine Bryne i LMI jobber for å øke antall kliniske studier i Norge. Hun har vært med på å organisere konferansen og er godt fornøyd med den norske delen av programmet.

– Vi har jobbet for å få en solid plass på programmet, og det har vi fått til. Vi hadde to gode innlegg fra Norge i dag, i tillegg til at Steinar Thoresen, medisinsk direktør i Abbvie Norge, ledet paneldebatten, og i morgen kommer Gun Peggy Knudsen fra Folkehelseinstituttet for å snakke om norske biobanker, sier Bryne.

Hun er også tilstede under konferansen, og synes det er veldig interessant å høre hvilke grep de andre nordiske landene tar for å tiltrekke flere kliniske studier.

– Danmark så, som resten av Norden, en nedgang i antall kliniske studier og bestemte seg for å ta grep. De har satset veldig, og ser nå resultater i form av økt antall studier. Det er veldig bra gjort av danskene. Danske myndigheter har tilrettelagt for samarbeid mellom industri og akademia på en veldig god måte, og nevner også det som et av suksesskriteriene i dag. Dette må vi få til i Norge også, sier Bryne.

Hun tror også danskene får mye igjen for promoteringsjobben som gjøres av danske myndigheter.

PROMOTERER DANMARK: Gertrud Rex Baungaard fra det danske Helsedepartementet snakket om arbeidet danske myndigheter har lagt ned for å øke samarbeide mellom det private og det offentlige i Danmark. Der arrangeres jevnlig møteplasser mellom akademia og industrien.

– I Danmark er politikerne ute og reklamerer for landet sitt for å tiltrekke seg flere studier. Vi så det også i dag da Gertrud Rex Baungaard (fra det danske helsedepartementet) avsluttet innlegget sitt med å fortelle fem gode grunner til å legge en studie til Danmark. De gjør en veldig god jobb på det området, sier Bryne.

DEBATT: Dagen i Helsinki ble avsluttet med en paneldebatt. I panelet satt (f. v.) Pétur Sigurður Gunnarsson (National University Hospital of Iceland), Dr. Hassan Ansari (Associate VP & Head of Global Clinical Trials Operations, Europe, MSD), Liisa-Maria Voipio-Pulkki (Ministry of Social Affairs an Health, Finland), Gertrud Rex Baungaard (Head of section, Centre for Hospital Policy, The Danish Ministry of Health), Ingrid Petersson (Director General at the Swedish Research Coucil «Formas», Sweden) og debattleder Steinar Østerbø Thoresesen (Medical Director Abbvie Norway).

I dag, torsdag, er temaet «Health registries and biobanks – Excellent opportunities for clinical research and real-life evaluation». LMI kommer tilbake med flere saker fra Helsinki.
Følg oss på Twitter: @legemiddelind