Informasjon til pasienter

Publisert 28. april 2015

En særnorsk fortolkning, som avviker fra tolkningen i andre EU-land, gjør at norske pasienter ikke får tilgang til samme informasjon som pasienter i andre land.

Vi ønsker å informere om legemidler, som deles ut av helsepersonell til pasienter etter forskrivning. Videre i denne saken kan du lese argumenter og få et innblikk i temaet.

I andre land anses det ikke som reklame når helsepersonell gir pasienter informasjon om legemiddelet pasienten behandles med. Men det gjør det i Norge. Dermed får ikke norske pasienter tilgang til samme informasjon om legemidler de skal behandles med, som pasienter i våre naboland.

Dette handler altså om informasjon som formidles av helsepersonell, etter at legemiddelet er forskrevet, og som gis i tillegg til pakningsvedlegg (PV og RMP). Dette gjøres i en informasjonshensikt for å sikre riktig legemiddelbruk, og ikke i en reklamehensikt.

Bør denne særnorske fortolkningen fortsette?

I spalten til høyre kan du se eksempler på pasientinformasjon og pasientstøtteprogrammer som benyttes i våre naboland.

Heldigvis har pasientsikkerhet kommet høyt opp på dagsorden. Vi har som bransje en god mulighet til å bidra til å sikre riktig legemiddelbruk, på en måte som er i tråd med praksis i resten av Europa.

Riktig og god informasjon fører til at pasientene tar medisinene riktig. Feil legemiddelbruk medfører dødsfall, skader og store økonomisk tap hvert eneste år.

I kampen mot feil legemiddelbruk bør alle verktøy tas i bruk – også informasjon fra oss som har forsket frem og produserer legemidlene.

LMI har levert innspill til legemiddelmeldingen om dette temaet. Og på LMIs høringssvar om endring i legemiddelforskriften (§ 13-12), fikk vi støtte av de pasientforeninger vi kontaktet, flere av dem sendte egne høringssvar – og også Forbrukerombudet.

LMI har hatt møte med HOD i etterkant av høringen, og svart på deres spørsmål om rettspraksis i andre europeiske land.

Opplysninger LMI har innhentet sammen med advokatbyrået DLA, og de eksemplene som er oversendt HOD, viser at Norge har en annen praksis enn øvrige land. Det er samme EU-regelverk i Norge som i øvrige land og derfor ingen juridisk forankring for den til nå særnorske fortolkningen.

I spalten til høyre finner du også et juridisk svar vi har gitt HoD.

Les også: LMIs innspill om legemiddelinformasjon.