LMI ser til Danmark

Publisert 28. april 2015

Vil kopiere prosjekt for å bedre samarbeidet mellom industrien og det offentlige.

SAMARBEIDER TETT: Gjennom NEXT – National Experimental Therapy Partnership sørger Danmark for samarbeid mellom industrien og det offentlige. Britta Smedegaard Andersen, Project Director, var i Helsinki for å snakke om prosjektet.

Under «Nordic Collaboration in Clinical Research»-konferansen i Helsinki forrige uke holdt Britta Smedegaard Andersen et innlegg om danske NEXT – National Experimental Therapy Partnership. NEXT er et samarbeidsprosjekt mellom danske myndigheter og legemiddelindustrien, som har som mål å gjøre Danmark til det foretrukne landet for tidlig fase kliniske studier.

Katrine Bryne fra LMI ble imponert over innlegget i Helsinki, og nå ønsker hun at LMI skal jobbe for å få til noe lignende i Norge.

– Vi vet fra våre medlemmer at det ofte er problematisk å få det offentlige til å samarbeide med industrien om kliniske studier. I Danmark har de klart å løfte målet om flere kliniske studier til et høyt politisk nivå. Gjennom NEXT-prosjektet har de klart å skape en infrastruktur i det offentlige som er tilrettelagt for kliniske studier fra legemiddelindustrien. Det er veldig bra gjort, sier hun.

– NEXT-prosjektet spinner ut av den danske innovasjonsstrategien INNO+, der et av satsningsområdene er å gjøre Danmark til det foretrukne landet for tidlig fase kliniske studier. I Norge har vi HelseOmsorg21-strategien der et av satsningsområdene er bedre klinisk behandling – det kan være paraplyen for å få til et lignende prosjekt i Norge, sier Bryne.

NEXT-prosjektet er et samarbeid mellom sykehusene, myndighetene og industrien. I Danmark mener de at samarbeidet gir gevinst til alle parter – ikke minst pasientene.

– Danske pasienter får større mulighet til å delta i kliniske studier, som for noen kan være det eneste behandlingstilbudet. Sykehusene får mulighet til å være helt i front med utprøving av nye behandlingsmetoder. Industripartnerne får en infrastruktur som er optimalisert for gjennomføring av kliniske studier. Fokuset er på performance, som hurtig oppstart av studier, rekruttering av minimum det avtalte antall pasienter og høy kvalitet på leveranse av data. I tillegg gagner dette det danske samfunnet, som får mulighet til å tiltrekke flere investeringer og kliniske studier. Dette vil sikre økt vekst og flere arbeidsplasser, skriver danske Innovationsfonden, som har investert i prosjektet.

LMI ønsker å kopiere NEXT-prosjektet i Norge, slik at samhandlingen mellom det offentlige og det private blir lettere, og antall kliniske studier øker. Første steg i arbeidet blir å presentere NEXT for LMIs FOU-utvalg, og deretter starte arbeidet innenfor noen terapi-områder.

Les mer om NEXT-prosjektet

ORGANISERING AV NEXT: Det finnes en sentral koordinering gjennom NEXT-administrasjonen, og for hvert terapiområde er det en utprøvningsenhet som koordinerer et nettverk av andre utvalgte utprøvningsenheter. For eksempel er det innenfor onkologi Fase 1-enheten på Rigshospitalet som koordinerer koordinerer pågangen av tidlig fase kliniske studier, og har et nettverk og en infrastruktur med utvalgte sykehus som kan ta imot studier, rekruttere pasienter osv.