Bred politisk enighet om at systemet må forbedres

Publisert 29. april 2015

– Fagmiljøene ligger tre hestehoder foran systemet når det gjelder innovasjon.

– Som lege har jeg fått inn pasienter med luftambulanse som har forstuet en finger. Det har jeg fått fordi man har lav terskel og en føre-var-tenkning når det kommer til å hente folk med luftambulanse. For kreftpasienter finnes det behandling, som har dokumentert effekt og er trygg å bruke, men som vi ikke tar i bruk. Hvorfor tenker man annerledes når det kommer til kreftpasienter enn man gjør ellers i samfunnet?

Slik innledet Øyvind Arnesen, lege og nå CEO i Ultimovacs, dagens frokostmøte om fremtidens kreftbehandling. Dette var det andre møtet i serien som setter søkelys på hvordan Norge skal sikre sine pasienter en behandling på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden, og dagens møte handlet om tilgang til nye medisiner.

Kritiserte systemet
Under møtet fikk metodevurderingssystemet kritikk for ikke å henge med i tiden. Arne Stenrud Berg, onkolog og overlege ved Drammen sykehus, etterlyste proaktive myndigheter som tidlig klarer å identifisere medisinske gjennombrudd.

– Den neste «Perjeta-saken» er rett rundt hjørnet. Vi vet at det kommer mange nye legemidler, og i Norge står det pasienter som klare for å motta behandling. Hver eneste pasient som går glipp av behandling på grunn av byråkrati, er en for mye. Vi kan ikke vente på at systemet tilpasser seg virkeligheten. Det er et akutt behov for midlertidige løsninger, sa han.

– Når det kommer nye legemidler på markedet som kan redde liv må vi leger kunne ta dem i bruk. Det må finnes et system som tar hensyn til disse tingene. Hvis krigen kommer så nytter det ikke å utvide forsvarsbudsjettet neste år – for å sette det på spissen. Pasientene trenger legemidlene nå, sa Stenrud Berg.

Han fikk støtte fra Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, som mener pasientene må få tilgang til behandlingen mens den vurderes.

– Vi trenger en finansieringspott slik at norske pasienter kan få tilgang til legemidler mens de er til metodevurdering. Helseminister Bent Høie argumenterer med at systemet kun har virket et år, og at vi må ha tålmodighet. Dette er ikke et system som skal bygge vei. Pasienter dør, og derfor kan vi ikke ha tålmodighet, sa hun.

Byråkratisk system
Møtet ble avsluttet med en paneldebatt der Karianne Tung (AP), Kristin Ø. Johnsen (H), Olaug Bollestad (Krf), Morten Wold (Frp) Karita Bekkemellem (LMI), Ole Alexander Opdalshei (Kreftforeningen) og Arne Stenrud Berg (Drammen sykehus) deltok. Politikerne var enige om at systemet i dag ikke fungerer som det skal.

– Det som slår meg er at vi har viklet oss inn i et veldig byråkratisk system. Vi som politikere skal ikke behandle enkelte legemidler, men det er vår jobb å få på plass et system som er enklere og som gjør at flere pasienter får tilgang på medisiner som virker. Jeg synes ideen med et fond eller en buffer i perioden legemidlet er til vurdering, er veldig god, sa Kristin Ø. Johnsen.

Karianne Tung fra Arbeiderpartiet mener problemene med systemet bør kunne løses politisk.

– Kritikken som rettes mot systemet er for det første at man ikke kan ta i bruk legemidler mens de er til metodevurdering. Dette kan løses ved at vi politikere vedtar at man skal ha tilgang under denne perioden, og vi kan etablere et fond som sikrer finansieringen. Det andre som kritiseres er tidsbruken på metodevurdering. Jeg tror at hvis man har tilgang til legemidlet mens det er til metodevurdering, så kan det bidra til at prosessen går raskere. Min foreløpige konklusjon er at man bør ta en evaluering av systemet for å finne ut av om det finnes bedre alternativer, sa hun.

Ikke innovativt
Fra salen ble det rettet kritikk mot tregheten i metodevurderingssystemet, og en representant fra utprøvningsenheten ved Radiumhospitalet kunne fortelle at mens beslutningsforum til høsten skal diskutere enkeltmedikamenter mot føflekkreft, har de på utprøvningssiden allerede begynt med kombinasjon av legemidler. Bollestad i Krf er enig i at systemet står i veien for innovasjon.

– Fagmiljøene i Norge ligger tre hestehoder foran systemet når det gjelder forskning og innovasjon. De har nettverk globalt og ser fremskrittene som gjøres i utlandet, så kommer de hjem og får ikke lov til å ta i bruk det nyeste og det beste. Da er det noe som er galt, sa hun.

Alle politikerne var enige om at systemet i dag må forbedres for å sikre norske pasienter tilgang på den beste behandlingen, og Bekkemellem oppfordret dem til å gjøre dette i den kommende Legemiddelmeldingen.

– Nye og bedre legemidler betyr at vi etter mange års forskning kan redde flere av våre kjære. Vi i LMI har jobbet målrettet og systematisk med å peke på mulighetsperspektivet og løsningene overfor politikerne, og nå har dere en gylden mulighet til å gjøre noe. Det kommer en legemiddelmelding, og i den kan dere sørge for at norske pasienter får tilgang, sa hun.

Dette var det andre møtet i møteserien om fremtidens kreftbehandling. Det tredje vil finne sted under Arendals-uka i august.

Her kan du lese om det første møtet, som handlet om kliniske studier:
– Det er et sterkt ønske fra mange pasienter om å delta i studier

BRUK LEGEMIDDELMELDINGEN: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, oppfordret politikerne til å bruke legemiddelmeldingen, og sørge for at norske pasienter får tilgang til de beste legemidlene.

– NOE ER GALT: Olaug Bollestad (Krf) mener det er noe galt med systemet i Norge når norske leger er i utlandet og ser fremskritt som gjøres og innovasjoner som tas i bruk, men ikke får mulighetene til å gjøre det samme her hjemme.

– KAN LØSES POLITISK: Karianne Tung (AP) mener både problemet med tilgang på legemidler under metodevurdering og tiden en metodevurdering tar, kan løses politisk.