– Kula vår blir bare viktigere og viktigere

Publisert 30. april 2015

Teknologien deres bidrar nå til å redde barn med leukemi i sen fase. Ugelstadkulene, eller Dynabeads, som de også kalles, er en norsk revolusjon i verdensklasse.

– Hva bruker vi mest tid på? Hvem er vi og hva skal vi være gode på? Det er jo denne kula, da. Den har vært der i 25 år og blir bare viktigere og viktigere, sa Ole J. Dahlberg, daglig leder ved Life Technologies – nå en del av Thermo Fisher Scientific – til sine 200 ansatte. Han samlet dem alle til et allmøte på Losby Gods i dag, og LMIs direktør Karita Bekkemellem var invitert på besøk.

Bildet viser de norske Ugelstad-kulene (gule) som har hektet seg på kroppens egne forsvarsceller. Foto: Life Technologies

Bildet viser de norske Ugelstad-kulene (gule) som har hektet seg på kroppens egne forsvarsceller. Foto: Life Technologies

Selskapet het tidligere Dynal Biotech. De ble kjøpt opp av Life Technologies i 2004, og så ble Life Technologies kjøpt opp av Thermo Fischer i 2013. På verdensbasis har selskapet 50 000 ansatte.

De 200 medarbeiderne i Norge jobber ved produksjonslokalene på Lillestrøm og ved hovedkontoret i Oslo. I den 16 000 kvadratmeter store fabrikken på Lillestrøm produseres de livsviktige Ugelstadkulene (Dynabeads), mens i produksjonslokalene i Oslo får de på seg antistoffer. Beads for life er selskapets nye slagord.

Forsidekuler
– Dynabeadsene har vært med i så mye som 50 000 vitenskapelige artikler. Det er et enormt tall! Alle handlet om kreft, infeksjonssykdommer og autoimmune sykdommer. Kulene har vært på forsiden av de vitenskapelige tidsskriftene Science og Nature, og 80 % av Nobelprisvinnerne i medisin de siste 10 årene har brukt Dynabeads i sitt arbeid, sa Dahlberg.

Kulene brukes til mye, men ca. 20 år etter at de ble oppfunnet av sivilingeniøren John Ugelstad ved Sintef i Trondheim fant man ut at de kan brukes innen diagnostikk. Nå har man også funnet ut at de kan brukes innen immunterapi. I fjor inngikk Life Technologies blant annet en avtale med Novartis som sikrer Novartis rettighetene til å bruke teknologien i immunterapeutisk behandling av leukemi.

Barn med leukemi
Det ligger mange års forskningssamarbeid med University of Pennsylvania (UPenn) bak behandlingen, som går ut på at såkalte T-celler fra immunforsvaret tas ut av den kreftsyke kroppen. T-cellene blir deretter sendt på en slags «treningsleir», hvor de blir aktivert, genetisk modifisert til å gjenkjenne kreftceller og deretter multiplisert. Etter ca. to uker har man modnet dem til å bli svært potente T-celler, som blir fraktet tilbake til sykehuset og injisert tilbake i pasienten. Allerede 6-8 dager etter at pasientene har fått T-cellene tilbake har man altså sett at T-cellene er i stand til å angripe og fjerne kreften.

 

beads2

Modell av behandlingsprosessen. Foto: Life Technologies

En forskningsstudie publisert New England Journal of Medicine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maude+Frey) i oktober i fjor viser at 90 % av pasientene med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) som ikke hadde effekt av annen behandling, hadde svært god effekt av den immunterapeutiske behandlingen (CTL019). Av 30 pasienter (25 av dem i alderen 5-22 år) hadde 27 komplett remisjon (= sykdommen kan ikke lenger påvises) etter fire uker med behandling. 78 % var i live seks måneder etter behandlingen, skriver University of Pennsylvania i en pressmelding ( http://www.uphs.upenn.edu/news/News_Releases/2014/10/ctl019/).

– Vær stolte av det dere jobber med!
Life Technologies har vært gjennom store omstillinger den siste tiden. Året begynte med den største omstruktureringen de noen gang har vært igjennom. Noen mistet jobben og deler av produksjonen ble flyttet til Vilnius i Litauen.

– Det har vært krevende for oss alle, men dere har gjort en formidabel innsats. Og første kvartal i år er det sterkeste vi noen sinne har levert. Dette allmøtet er ment for å gi dere litt påfyll og inspirasjon, og vi har invitert noen gjester som skal hjelpe oss med det – blant annet LMIs direktør Karita Bekkemellem, sa Dahlberg.

Bekkemellem skisset opp utviklingen de siste årene, både medisinsk og politisk. Hun fortalte om LMIs arbeid for å få politikerne til å forstå hvor viktig legemiddelnæringen – inkludert bedrifter som Thermo Fisher – er for Norge. Det bidrar til næringsutvikling, nye arbeidsplasser, nye inntektsmuligheter for Norge og ikke minst muligheter for norske pasienter til å få innovativ behandling.

– Politikere er vanlige mennesker med et brennende engasjement. De ønsker å få til noe for samfunnet sitt, men de har ikke hele bildet. De har ikke all kunnskapen. Hvor mange på Stortinget er det som vet det vi har fått høre her i dag? Der må dere bidra. Takket være HelseOmsorg 21, som LMI har vært og er helt sentral i, begynner politikerne å forstå sammenhengen mellom forskning og utvikling. Men vi er et team, vi er nødt til å dra sammen. De på toppen vil aldri klare dette uten hjelpen fra dere. Vær stolte av det dere jobber med, sa Bekkemellem.

Over 30 000 nordmenn fikk kreft i 2013, og tallet er økende. Det diagnostiseres dobbelt så mange tilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden, ifølge Kreftregisteret.

– Vi står overfor så mye sykdom for oss alle at det er bare å brette opp ermene, folkens. Det er mer enn nok å gjøre!