Presentasjoner fra Big data og Biomedisinsk næringsutvikling

Publisert 8. mai 2015

Møtet fokuserte på hvordan Norges unike potensial i form av helsedata kan benyttes i helseforskning til å forstå sykdomsmekanismer og finne nye target for å behandle sykdom. Hvordan vil helsedata fra helseregsitre og biobanker være en ressurs for persontilpasset medisin, og åpner helsedata for en ny måte å gjøre kliniske studier på?

Her er presentasjonene fra møtet:

Epidemiologi, biomarkører og nye drug targets ved bruk av norske register, kohorter og biobanker
Christian Jonasson, Chief Scientific Officer, Lifandis

Hvordan vil helsedata kunne være en ressurs for persontilpasset medisin?
Dag Undlien, Professor Oslo Universitetssykehus

Befolkningsbiobanker – Unik ressurs for persontilpasset medisin
Gunn Peggy Knutsen, Head of the Biobank and infrastructure, Folkehelse instituttet

Syntetisering av store informasjonsmengder fra helsedata – til støtte for klinikk og verktøy for forskning
Odd Arild Lehne, CEO, Pubgene

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier?
Bjørn Møller, Avd.leder Registeravdelingen Kreftregisteret

Janus kreftbiobank og miRNA forskning
Hilde Langseth, dr philos, leder Janus Serumbank

RWD basert på register- og journaldata
Mats Rosenlund, Head of Real World Evidence Solutions, IMS Health

RWE studier – en integrert del av legemiddelutvikling
Pål Hasvold, Medical Evidence Science Lead, AstraZeneca

Legemiddelepidemiologi, Forskningsprosjekter, Tilgang på data
Kari Furu, Seniorforsker, PhD og Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Medicloud – Ny infrasturktur for innovasjon innen helse
Hans Gallis, Seniorrådgiver, Sykehuspartner