Jonas Gahr Støre med skryt til LMI

Publisert 11. mai 2015

Fikk spørsmål fra Unni Hjelmaas i Lytix under årets Industrikonferanse.

KOMPETENTE INVESTORER?: Hvordan kan politikerne bidra til å skape kompetente norske investorer innenfor legemiddelindustrien? Det var spørsmålet Unni Hjelmaas stilte til Jonas Gahr Støre og Erna Solberg.

– Vi ser på Norge som det beste landet å bo i. Utlendingene ser på Norge som det dyreste landet å operere i. For å konkurrere globalt må vi satse på innovasjon, kunnskap og kompetanse. Uten verdensledende forskning får vi ikke verdensledende industri, og uten verdensledende industri får vi ikke forskning i verdensklasse. Det er utenfor landegrensene at vi får impulser som utfordrer oss, sa Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Norsk Hydro ASA under Industrikonferansen 2015.

Industrikonferansen arrangeres hvert år av Norsk industri, og under årets konferanse var både statsminister Erna Solberg og partileder Jonas Gahr Støre tilstede. Erna Solberg snakket i sitt innlegg om hva Norge skal leve av i fremtiden.

– Vi må differensiere industrien vår, det kan ikke bare handle om oljeindustrien. Jeg liker å si at kunnskap er den nye oljen, og det vi kommer til å kunne leve av i fremtiden. Kunnskapselementet vil være avgjørende, og derfor må vi gjøre mer for de områdene som løfter kunnskapen vår, sa hun.

STILTE SPØRSMÅL: Under Industrikonferansen stilte Unni Hjelmaas spørsmål til både statsminister Erna Solberg og partileder Jonas Gahr Støre.

Under konferansen fikk Unni Hjelmaas, administrerende direktør i Lytix Biopharma AS, mulighet til å stille spørsmål til Jonas Gahr Støre og Erna Solberg om norske investormiljøer.

– Jeg representerer en global kunnskapsrik og fremtidsrettet næring, som kan bidra med løsninger på noen av de store samfunnsproblemene i fremtiden og som kan påvirke BNP-en positivt. For å få til dette trenger vi å få norske investorer på banen innenfor vår næring – vi må bygge et kompetent investormiljø slik at ikke utenlandske investorer stikker av med alt. Vår næring har lang utviklingstid og høy risiko. Hva kan dere gjøre for å bidra til at vi får et kompetent investormiljø i Norge?

I sitt svar til Hjelmaas benyttet Gahr Støre anledningen til å skryte av LMIs administrerende direktør, Karita Bekkemellem.

– Jeg vil få lov til å skryte litt av deg og den organisasjonen du representerer, Karita. For noen år siden var det nesten bare Big Pharma som var medlem hos dere. Nå er det mange norske selskaper som stammer fra norske forskningsmiljøer som er på vei mot kommersialisering. Det viser at vi lykkes. Ideen med HelseOmsorg21 var å bringe helsemyndigheter, akademia og industri sammen. Jeg tror at hvis vi skal lære opp investorer så er det dette myndighetene kan bidra med – å få aktørene sammen. Jeg håper HO21 utvikler seg videre, sa Gahr Støre.

Erna Solberg sa i sitt svar at formueskatten står i veien for risikovillige miljøer i Norge.

– Formueskatten er en beskatning som gjør at de som kunne tatt risiko, ikke gjør det. Det at man får så høy beskatning på små gründerbedrifter er det motsatte av det som er lurt å gjøre. Når straffeskatten er så høy går investorene til tryggere områder, for raskt å kunne realisere investeringene. Formueskatten fører til færre norske arbeidsplasser, sa hun.

Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, jobber med rammebetingelser for forskning og utvikling samt næringsutvikling på legemiddelområdet. Hun mener politikerne må begynne å tenke annerledes hvis Norge kunne leve av kunnskap.

– Politikerne snakker ofte om at næringslivet og industrien må omstilles, men vi trenger også en omstilling i politisk tankegang. Det er politikernes oppgave å sørge for at virkemidler og intensiver er nyanserte nok, og tar høyde for, de nye kunnskapsbaserte næringene Norge skal bygge. Mens man i den tradisjonelle råvarebaserte næringen kan så og høste, må man i kunnskapsbasert næring så, utvikle og høste. Det krever et system der offentlige virkemidler sees i sammenheng med private investeringer, og det krever langsiktighet, sier Larsen.