– Noe av det viktigste vi har fått til er å samle aktører langs hele verdikjeden

Publisert 12. mai 2015

Det siste møtet i møteserien om næringsutvikling innenfor biomedisinsk industri er gjennomført.

I høst har LMI og Biotekforum i samarbeid arrangert en møteserie på tre møter om temaer som er sentrale for næringsutvikling innenfor biomedisinsk industri i Norge.

UNIK RESSURS: Gun Peggy Knudsen, avdelingsdirektør Biobank og infrastruktur ved Folkehelseinstituttet, holdt innlegget «Befolkningsbiobanker – unik ressurs for persontilpasset medisin».

Nær 100 personer var tilstede forrige torsdag, da siste møtet i serien ble avholdt. Over halvparten av de fremmøtte var eksterne. Blant annet var helse- og omsorgsdepartementet, kunnskapsdepartementet, næringsdepartementet, helsedirektoratet, Legemiddelverket, sykehusene og universitetene representert i salen.

Temaet denne gangen var «Big data og Biomedisinsk næringsutvikling – fra genomikk til real world data». Møtet fokuserte på hvordan helsedataene i Norge kan brukes i helseforskning for å forstå sykdomsmekanismer og finne nye targets for å behandle sykdom. Det ble også diskutert hvordan helsedata fra registre og biobanker kan være en ressurs for persontilpasset medisin og om helsedata kan åpne for en ny måte å gjennomføre kliniske studier på.

– Møteserien har trukket fram eksellente fagmiljøer, virkemiddelaktører og profesjonelle kommersialiseringsenheter. I tillegg har representanter fra helsenæringene vist prosjekter det jobbes med, sier Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI.

Hun er svært fornøyd med møtene, og mener de har skapt optimisme rundt fremtidig samarbeid.

– Noe av det viktigste vi har fått til er å samle ulike aktører langs hele verdikjeden. De har kommet sammen på tvers av sektorer i en konstruktiv dialog for økt verdiskapning innen helse. I så måte har møteserien vært arrangert i «HelseOmsorg21»-ånd. Der står det blant annet at partnerskap mellom offentlige og private aktører er nødvendig for å løse helseutfordringene og for å skape næringsvekst, sier Larsen.

Hun håper nye innfallsvinkler til felles problemstillinger og nye kontaktpunkter for nye utviklingsprosjekter er noe av det deltakerne sitter igjen med etter møtene.

De to foregående møtene i serien har handlet om «Næringsutvikling fra kunnskapsgrunnlaget i Norge» og «Biomedisinsk produktutvikling – hva skal til for å lykkes». Det første møtet tok utgangspunkt i de fremdragende norske forskningsmiljøene og veien til kommersialisering av forskningen, innovasjonssystemet og kapitaltilgang.

Det andre møtet hadde som mål å gi informasjon om regulatorisk rådgivning, fasiliteter nødvendig for produktutvikling, leverandører og tjenester for kliniske studier og produktutvikling av legemidler og diagnostikk.

Du kan lese presentasjoner fra alle de tre møtene her:
«Big data og Biomedisinsk næringsutvikling – fra genomikk til real world data» – 7. mai

«Biomedisinsk produktutvikling – hva skal til for å lykkes» -Torsdag, 26. mars

«Næringsutvikling fra kunnskapsgrunnlaget i Norge» -Torsdag, 26. februar

FULLT HUS: Nesten 100 personer møtte opp da det siste møtet i møteserien om næringsutvikling innenfor biomedisinsk industri ble arrangert forrige uke.