– Budskapet er: det nytter

Publisert 28. mai 2015

Det investeres stadig mer penger i norske legemiddelselskaper.

MYE KOMPETANSE: Ole Kristian Hjelstuen i Inven2, mener den eksisterende helseindustrien i Norge kan gjøre en stor forskjell for de små oppstartselskapene. – De har kompetanse og de har internasjonale nettverk som er viktig for små selskaper. Vi må ha på plass et dynamisk system som gjør at vi utnytter deres kompetanse, så kan vi bli en ledende innovasjonsnasjon om 10 år, sa han.

– 2 av 27 nye legemidler som ble godkjent i 2013 ble utviklet og produsert i Norge. Budskapet er: Det nytter, sa Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2, da han holdt sitt innlegg under Helseindustrikonferansen.

Klokken 12 i går gikk startskuddet for årets helseindustrikonferanse. Den fortsetter i dag, og varer frem til lunsj. Utgangspunktet for årets konferanse er at norsk medisinsk bioteknologi hevder seg i verdenstoppen og kan bli en viktig næring for Norge i fremtiden – hvis vi satser riktig.

Dagen i går var delt inn i tre hovedbolker: «Behovet for en helhetlig helseindustripolitikk», «Veien fra idé til virkelighet – innovasjonens vilkår» og «Kunnskapsbasert næringsutvikling basert på grensesprengende teknologi».

Under den siste delen var Hjelstuen i Inven2 invitert for å snakke om hvordan man kan skape arbeidsplasser basert på helseforskning.

– Hvis vi skal bygge fremtidens næringsliv må det gjøres i dag, og innenfor helse er det mange lyspunkter. Inven2 har vært med å starte flere selskaper, og de siste 18 månedene har våre oppstartselskaper hentet 1,3 milliarder kroner i privatkapital. Dette skaper nytt næringsliv og det gir eksisterende næringsliv et forsprang, eller flere bein å stå på. Det handler om utvikling og næringsliv, og det er arbeidsplasser innenfor begge, sa han.

– En fin utvikling
Det ble åpnet for spørsmål og innspill fra salen etter innleggende, og en av dem som tok ordet var professor Kaare Norum. Han har drevet med medisinsk forskning siden 1960, og synes utviklingen som har skjedd har vært formidabel.

– Den gangen jeg startet var det nærmest regnet som prostitusjon å ta kontakt med et firma hvis du var forsker. Slik er det ikke lenger, og det er morsomt å se utviklingen de siste årene, der selskaper klarer å tiltrekke seg kapital og folk er villige til å investere i denne bransjen. Vi ser også en endring i de politiske holdningene, gjennom HelseOmsorg 21-strategien og Legemiddelmeldingen: partnerskap er viktig, sa han.

Også Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, mener industrien nå har en unik mulighet til å tiltrekke seg investorer.

– Faktum er at Norge er og blir et oljeland på godt og vondt. Nå er det på vondt, og min spådom er at arbeidsledigheten vil øke hver måned i 2015 og 2016, ene og alene på grunn av nedgangen i oljeprisen. Dette får konsekvenser, og en av konsekvensene er at mange investorer som tidligere har operert i oljebransjen nå ser seg om etter andre investeringsobjekter, sa han.

– Trenger såkornfond
Som en del av sin strategi har DNB satset på nye industrier de siste årene, og en av industriene de har satset på er healthcare. Benedicte Bakke, senior advisor i International Healthcare DNB, var på Helseindustrikonferansen for å snakke om hvorfor det investeres i norsk helseindustri.

– Det er ingen tvil om at Algeta gjorde at mange fikk øynene opp for Norge – også i utlandet. Vi er i en situasjon i dag der mange av store selskapene må lete ute for å fylle pipeline, og Algeta gjorde at utenlandske investorer og selskaper ser til Norge, sa hun.

Hun mener noe av det viktigste som kan gjøres nå er å få opp flere såkornfond for selskaper i oppstartsfasen.

– Det er utfordrende for oppstartselskaper å få kapital tidlig. Vi har såkornfond, men disse er fullinvestert. Det er viktig at vi får på plass flere, slik at enda flere selskaper kan etableres og ta skrittet videre, sa hun.

TIDEN ER INNE: Knut E. Sunde i Norsk Industri mener investorer som tidligere har investert i olje, nå ser seg om etter nye industrier, og at legemiddelindustrien dermed har en unik mulighet til å tiltrekke seg disse.

FORMIDABEL UTVIKLING: Professor Kaare Norum mener bransjen har vært gjennom en formidabel utvikling de siste årene.

TRENGER SÅKORNFOND: Benedicte Bakke i DNB mener det trengs mer penger i såkornfond, slik at flere selskaper kan etableres og utvikles.