Informasjon om konseptgodkjenning av arrangementer

Publisert 1. juni 2015

Skjemaet sendes Rådet for legemiddelinformasjon når firmaene skal ha et arrangement. Skjema sendes inn av arrangøren.

Dekning av utgifter til arrangementer, eller sponsorvirksomhet knyttet til arrangementer i regi av helsepersonell skal kun skje til arrangementer som på forhånd er konseptgodkjent av sekretariatet i Rådet.

Typiske arrangementer som faller inn under ordningen er vårmøter, høstmøter, vintermøter, årsmøter osv, som arrangeres av legeforeninger og spesialistforeninger, og der industrien er sponsorer og/eller utstillere.

Alle arrangementer som finner sted etter 1. januar 2011 må være konseptgodkjent for at industrien skal kunne støtte arrangementet og/eller delta som utstillere. Ved godkjenning sendes invitasjon og papirer automatisk til samtlige medlemmer av LMI.

Vedlagte arrangement synes å falle innunder ordningen. Vennligst fyll ut vedlagte skjema og send det til Lars Alnæs. For ytterligere informasjon eller spørsmål om søknadsskjemaet ring Lars Alnæs på tlf. 23 16 15 13.

Prosedyre for behandling av søknad om konseptgodkjenning