Feil legemiddelbruk må forebygges

Publisert 5. juni 2015

– Fortsatt dør det flere av feil legemiddelbruk hvert år enn det dør på norske veier, sier Karianne Tung (Ap).

Tung er Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag og medlem av Helse- og omsorgskomiteen. Der har hun engasjert seg spesielt i legemiddelpolitikken, noe vi har sett i flere debatter i det siste. Onsdag 3. juni tok hun imot LMI på sitt kontor på Stortinget for å snakke om legemiddelmeldingen.

Karianne Tung (Ap). Foto: Stortinget

– Jeg syns det er veldig mye bra i legemiddelmeldingen, og det er lite vi i Arbeiderpartiet er uenige i. Det er en del ting vi ønsker å forsterke, men det får vi komme tilbake til når vi har jobbet litt mer grundig gjennom den, sier Tung.
Det er 10 år sidene forrige legemiddelmelding kom, og i likhet med LMI har også Arbeiderpartiet stått på for at det skulle utarbeides en ny. Tung er fornøyd med at regjeringen nå har fulgt opp.

– Teknologiske fremskritt og utvikling av nye legemidler gir oss unike muligheter til å kurere sykdom og gi pasienter med sykdom et lengre og bedre liv. Men utviklingen av nye legemidler bringer oss også opp i vanskelige diskusjoner om prioriteringer og ressursbruk. I disse diskusjonene er fremtidsrettet og felles legemiddelpolitikk avgjørende for å sikre forutsigbarhet for innbyggerne og næringen, sier Tung.

Informasjonsbrosjyrer etter forskrivning
I legemiddelmeldingen åpnes døren på gløtt – men bare på gløtt – for legemiddelindustriens mulighet til å dele ut informasjonsbrosjyrer til pasienten etter forskrivning. Helse- og omsorgsdepartementet anser slike brosjyrer som reklame. Tung ser ingen gode argumenter for at dette ikke skal være lov.

– Tatt i betraktning at jeg syns det er viktig med riktig legemiddelbruk er jeg åpen for en forsiktig innføring for enkelte legemidler, sier stortingsrepresentanten. Hun ønsker innspill om hvordan slik pasientinformasjon kan gjøres på en god måte.

Det gjør også departementet. I meldingen heter det videre: «Legemiddelindustrien er en kunnskapsrik aktør, og deres ønske om å bidra til bedre informasjon til allmennheten bør utnyttes. (..) Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at legemiddelindustrien inviteres til et samarbeid med myndighetene for å lage pasientrettet informasjon om legemidler.»

Metodevurderingssystemet
Det har vært mye medieoppmerksomhet rundt hvordan Metodevurderingssystemet og Beslutningsforum fungerer. I hovedsak dreier kritikken seg om mangel på åpenhet, at det er vanskelig for dem som får avslag å forstå hvorfor, og at pasienter ikke kan få behandling med den aktuelle medisinen mens saken er til metodevurdering. Regjeringen går i meldingen i liten grad inn på dette, men vil skyve saken fram til Prioriteringsmeldingen som kommer en gang neste år. Tung mener mye kan gjøres allerede nå.

– Helseminister Bent Høie kan i oppdragsdokumentene til helseforetakene si noe om at man ønsker mer åpenhet. Også når det gjelder tiden som brukes på å behandle saker mener jeg det er forbedringspotensial. Her har blant annet industrien innrømmet av de i noen tilfeller er for sene til å levere påkrevet dokumentasjon. Det største ankepunktet er imidlertid at pasienter ikke får tilgang til medisinen mens den er til vurdering – dette sorte hullet som kan vare så lenge som halvannet år. Mange dør i mellomtiden. Dette mener jeg det er fullstendig mulig å gjøre noe med allerede nå, sier Tung.

Ønsker råd og innspill
Legemiddelmeldingen skal behandles i Stortinget tidligst til høsten, muligens ikke før i 2016. Før den tid vil Tung og partikollegene ta med alle aktører på råd og lese innspill som har kommet i forkant av meldingen. De ønsker å sette seg inn i hva LMI, pasientorganisasjonene, Apotekforeningen og andre er uenige i, og hva vi vil forsterke.

– I behandlingen i Stortinget får organisasjonene bare fem minutter til å fremme sitt syn. Da må man velge seg ut ett område, og får ikke sagt noe om de andre man brenner for. Vi i Arbeiderpartiet vil sette av minst et par dager for å snakke med alle som har innspill. Et råd fra oss til dere er å vente med disse møtene til høsten, nærmest mulig stortingsbehandlingen, sier Tung.

For Arbeiderpartiet er det ifølge Tung riktig legemiddelbruk, forskning og innovasjon som er de viktigste fokusområdene.