Inven2 feirer 5-års jubileum

Publisert 5. juni 2015

Norges største aktør innen kommersialisering inviterte til jubileumsfest.

I fem år har Inven2 hjulpet til med å bygge bro mellom fremragende forskning og industri. De er Norges største aktør innen kommersialisering av Life Science-forskning, og i forbindelse med jubileet tok LMI en prat med administrerende direktør Ole Kristian Hjelstuen.

Hva har Inven2 oppnådd på disse fem årene?

– Inven2 har doblet antall kommersialiseringer på to år, og dersom vi når målene våre om 60 kommersialiseringer i 2015 har vi tredoblet antallet siden starten av 2010. Da er vi på et anstendig Europa-nivå. Vi ser en økende innovasjonskompetanse og kultur hos forskere, studenter, sykepleiere, professorer og leger, og det vil føre til at enda flere ideer blir kommersialisert, sier Hjelstuen.

Inven2 bidrar med å velge ut ideer som har kommersielt potensiale, og forteller oppfinneren hvilke data eller prototyp som er nødvendig for å få næringslivets interesse. De har hatt stor suksess de siste årene, og i fjor økte antall kommersialiseringer med 35 prosent og idétilfanget med 20 prosent. Fem nye selskaper ble etablert i 2014, 47 nye lisensavtaler ble inngått og 113 nye patentsøknader ble sendt inn.

I tillegg hentet allerede etablerte selskaper inn 650 millioner kroner i privat kapital.

– Inven2 patenterer når det er mulig, og hjelper til med å skaffe finansiering til videre utvikling. Vi oppretter selskaper når teknologien best kan utvikles i et selskap, og hvis det finnes private investorer som er villige til å investere. Det er stor interesse for å investere i selskapene vi startet opp for 4-7 år siden. Det er veldig bra, for det betyr at vi har gjort mye riktig og at det er økende kompetanse i kapitalen slik at selskapene kan bli tatt videre, sier Hjelstuen.

Hva er den største flaskehalsen for oppstartselskaper?

– Når ideen er unnfanget må man skaffe data som kan avgjøre om ideen var så god som den hørtes ut som. Dette steget er det veldig vanskelig å finne finansiering for. Risikoen gjør at private investorer ikke vil være med, og forskningsfinansieringen skal ikke brukes på ideer med kommersielle muligheter, sier Hjelstuen.

Han håper Forskningsrådet kan bidra med Biotek2021 optimaliseringsmidler og at Forny2020-prigrammet får økte midler som kan finansiere denne fasen.

Hvor ser du for deg at Inven2 er om nye 5 år?

– Om fem år får Inven2 over 400 ideer i året fra Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst. Vi oppretter mange selskaper, innenfor hele bredden av universitetets forskning, og vi gir eksisterende næringsliv flere bein å stå på. En livskraftig helsenæring er i utvikling, der eksisterende helseindustri og oppstartselskaper, sykehus og akademia utgjør byggesteinene. Vi har økt kommersialiseringshastigheten og har et dynamisk virkemiddelapparat som støtter opp. Tempoet øker og investorer er mer interessert i å investere i fremtidsrettet næringsliv enn i eiendom, sier Hjelstuen.