Et kraftsenter for kreft

Publisert 25. august 2015

– Dette er en viktig dag både for fag, forskning, hele helse-Norge og ikke minst for pasientene, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) i går.

STATSMINISTERENS ORD: Erna Solberg pekte på viktigheten av å omsette forskning til fremtidige arbeidsplasser.

STATSMINISTERENS ORD: Erna Solberg pekte på viktigheten av å omsette forskning til fremtidige arbeidsplasser.

300 inviterte gjester var samlet i det nye auditoriet som er oppkalt etter professor emeritus Kaare Norum. Norum og Jónas Einarsson i OCC er de to ildsjelene som har sørget for at Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) er blitt noe mer enn en drøm.

Nå står bygget klart, rett ved siden av Radiumhospitalet i Oslo. Én milliard privatfinansierte kroner har det kostet, og de 36 000 kvadratmeterne skal huse hele verdikjeden fra forskning og utvikling av nye kreftmedisiner, til kommersialisering og kreftbehandling. Selve bygningen består av tre bygg som alle står på en felles grunnetasje. I grunnetasjen flyttet Ullern videregående skole inn i forrige uke. Oslo Cancer Cluster og Radiumhospitalets forskningsstiftelse holder til i bygg C, Kreftregisteret er på vei inn i bygg B, og i bygg A holder Oslo universitetssykehus til. Dette bygget er koblet sammen med Radiumhospitalets eksisterende bygg. OCC Inkubator har lokaler sammen med OCC, og er etablert for å bistå forskere i biotech- og oppstartsselskaper blant annet med kommersialisering av innovativ kreftbehandling.

Et kraftsenter for innovativ kreftbehandling
Målet er at innovasjonsparken skal bli en av Europas ledende sentre for utdanning, forskning og industri innen kreft. Statsminister Erna Solberg snakket i sin åpningstale om viktigheten av å tilby norske pasienter best mulig behandling, og at flere pasienter bør få tilbud om å bli med i kliniske studier. Hun mener også vi må tørre å snakke om dette som en næringsklynge, og at noe av målet er å kommersialisere forskningen og få igjen for noen av investeringene som gjøres i forskning og helse.

Det var Jónas Einarsson og Kaare Norum som i 2000 etablerte Oslo Cancer Cluster, en forsknings- og industriklynge innen kreft. Ganske snart oppsto behovet for et fysisk sted, et senter for samarbeid, innovasjon og nettverksbygging på tvers av fagmiljøer. Ideen om en innovasjonspark i nærheten av Radiumhospitalet ble født. Samarbeidet med Ullern videregående skole ble etablert i 2009, og rivingen av den gamle skolen startet i 2012.

Lang og seig kamp
Ifølge Einarsson har veien vært lang og slitsom, med mange og lange motbakker. Han er glad han ikke ga opp.
– Det var en periode hvor det nok bare var meg som trodde at dette var gjennomførbart. Så dette er en merkedag. OCCI skal være en trykkoker for innovasjon og forskning, og utvikle bedre metoder for diagnostisering og behandling av kreft i fremtiden. Det kan vi bare gjøre dersom vi tar i bruk alle kreftene vi har innen forskning og næringsliv, og ved å samle alle de kreative hodene på ett sted. OCCI er nettopp et slik sted, sa Einarsson.

En rekke personer hadde lest inn videohilsner som ble spilt av på storskjermen i auditoriet. Arvid Hallén i Forskningsrådet, Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen, Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo, Giske Ursin ved Kreftregisteret, Jan Vincents Johannessen, tidligere direktør ved Radiumhospitalet, Sigbjørn Smeland ved Oslo universitetssykehus, Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge og Arthur Buchardt fra Radiumhospitalets venner benyttet alle anledningen til å rose særlig Jónas Einarsson for hans seige pågangsmot. Mange pekte også på viktigheten av å samle offentlige og private aktører sammen, med det mål å bedre kreftbehandlingen og redde flere liv.

Tenkt utenfor boksen
– Dette er et fremtidsrettet prosjekt som har alt. Det spenner over hele verdikjeden og er et prosjekt som vil bringe kunnskapsbyen Oslo til nye høyder, sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Kreftregisteret flytter tilbake til gamle tomter, og er svært fornøyde med det.

– For Kreftregisteret er nærheten til det basale miljøet viktig, blant annet for å kunne samle inn så mye informasjon om kreftsykdom som mulig. Dette vil gi oss muligheten til å vurdere hvor god kreftdiagnostikken og -behandlingen i Norge er til enhver tid. Samlet vil det gi oss bedre forebygging, diagnostikk og behandling, sa Giske Ursin i Kreftregisteret.
Arvid Hallén i Forskningsrådet mener pådriverne bak OCCI har fått til noe helt unikt.

– Innovasjon kommer gjennom innovativ tenkning og her har aktørene bak virkelig tenkt utenfor boksen, sa han i sin videohilsen.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI) pekte i sin videohilsen på byggets unike beliggenhet og muligheten det gir til å samle et verdensledende miljø.

– I Norge er vi unike på vår kompetanse og dette bygget vil kunne samle våre oppegående og dyktige forskningsmiljøer og bidra til at vi kan skape mer vekst for befolkningen vår. Dette viser at vi kan få til offentlig-privat samhandling i verdensklasse i Norge, sa Bekkemellem.

Helseindustri gir dobbel gevinst
Etter at statsminister Erna Solberg hadde klippet snoren og erklært OCCI for åpnet, fikk hun en omvisning i deler av det enorme bygget. Kontorer og laboratorier er foreløpig relativt sparsomt møblert og utstyrt, men en gave fra Obos på 4 millioner kroner til laboratorieutstyr vil sørge for at det snart fylles opp noe. Blant dem statsministeren passerte var det flere fornøyde ansikter både fra MSD, Lytix, Curida og Ultimovacs. Og de smilte med god grunn.

– Helseindustri er en næring som gir dobbel gevinst, sa Erna Solberg. – Helse og arbeidsplasser!

INITIATIVTAKERNE: Kaare Norum og Jónas Einarsson etablerte OCC i 2000, og har siden jobbet mot å få en innovasjonspark.

INITIATIVTAKERNE: Kaare Norum og Jónas Einarsson etablerte OCC i 2000, og har siden jobbet mot å få en innovasjonspark.

KLAR FOR KLIPP: Erna Solberg og Jónas Einarsson i dyp konsentrasjon før snora skal klippes - og innovasjonsparken åpnes.

KLAR FOR KLIPP: Erna Solberg og Jónas Einarsson i dyp konsentrasjon før snora skal klippes – og innovasjonsparken åpnes.

PRESSEOPPBUD: Åpningen av OCCI fikk bred pressedekning - og det var trangt om plassen rundt statsministeren.

PRESSEOPPBUD: Åpningen av OCCI fikk bred pressedekning – og det var trangt om plassen rundt statsministeren.

DIREKTE: Mens Erna Solberg ser på kreftceller, intervjues Jónas Einarsson på direkten av TV2.

DIREKTE: Mens Erna Solberg ser på kreftceller, intervjues Jónas Einarsson på direkten av TV2.

KARITAS HILSEN: - Dette viser at vi kan få til offentlig-privat samhandling i verdensklasse i Norge, sa LMIs direktør Karita Bekkemellem i sin videohilsen.

KARITAS HILSEN: – Dette viser at vi kan få til offentlig-privat samhandling i verdensklasse i Norge, sa LMIs direktør Karita Bekkemellem i sin videohilsen.