Konstruktivt diabetesmøte

Publisert 26. august 2015

MSD og Legemiddelindustrien (LMI) samarbeidet om et åpent møte om diabetes blant ikke-vestlige innvandrere i Oslo i går. Det kom mange gode innspill til Oslo-politikerne.

DEBATT: Radio Norges Thomas Alsaker ledet debatten mellom Byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, Øystein Eriksen Søreide (H) og komitéleder i Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre og Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl (Ap).

Det er første gang Legemiddelindustrien arrangerer et slik møte, som kom i gang som følge av et initiativ fra MSD. MSD jobber, i likhet med flere av LMIs medlemsfirmaer, mye med diabetes. Blant annet har de kurs for leger om kommunikasjon, kulturelle forskjeller og praktiske råd i forbindelse med diabetes og Ramadan, og har også utarbeidet informasjonsmateriell for pasienter.

Ikke-vestlige innvandrere i Norge har langt høyere risiko for å utvikle diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer sammenlignet med den øvrige befolkningen. I Oslo, der ca. 22 % av befolkningen har ikke-vestlig bakgrunn, er dette spesielt tydelig. Hvorfor er det slik? Hva kan gjøres for å forebygge? Hva slags tilbud finnes? Hva ønsker innvandrerne selv? Hva kan politikerne gjøre?

Anh Thi Tran, fastlege ved Stovner legesenter, spesialist i allmennmedisin og postdoc ved avdeling for allmennmedisin ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo snakket om hvordan behandlingen av diabetes og forebyggingen av hjerte- og karsykdommer hos innvandrere bør forbedres.

Abdi Gele, forsker ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), viste til sin forskning om somaliske innvandrerkvinner som viser at de ikke mangler kunnskap om sykdommen, men tilrettelagte tilbud.

Victoria Telle Hjellset, postdoc ved Seksjon for folkehelse ved Norges Miljø- og Biomedisinske Universitet (NMBU) på Ås, snakket om hvordan hun har lykkes med å få til en livsstilsendring og mestringsfølelse hos pakistanske innvandrerkvinner. Det handler ikke om «oss» og «dem», og det nytter ikke med pekefinger, er hennes budskap.

Etter de faglige innledningene var det en god og konstruktiv debatt mellom byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, Øystein Eriksen Søreide (H) og komitéleder i Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre og Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl (Ap).

Representanter for Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors, samt Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), hjemmetjenesten i Oslo og legemiddelindustrien var til stede på møtet, og flere stilte politikerne gode spørsmål og ga dem råd i arbeidet videre.

Les også om møtet i Dagsavisen:
Mer utsatt for diabetes

IKKE NEGATIV: Victoria Telle Hjellset, postdoc ved Seksjon for folkehelse ved Norges Miljø- og Biomedisinske Universitet (NMBU) på Ås, var klar på at vi må slutte å bare snakke om hva innvandrerne ikke er gode på. De er nemlig gode på veldig mange ting nordmenn ikke er gode på.

ÅPNET OG AVSLUTTET: LMIs direktør Karita Bekkemellem sto for innledning og avslutning av valgkampmøtet.