En kontrastfylt hverdag

Publisert 27. august 2015

Vet du hva som skjuler seg bak veggene i de anonyme blå byggene ved Storo Storsenter i Oslo? Der lages væsker som brukes for å stille diagnoser og følge terapi på pasienter verden over.

På Storo jobber det 370 ansatte innen blant annet forskning, utvikling og produksjon.

I de blå bygningene i Nycoveien 2 på Storo ligger det norske hovedkontoret til GE Healthcare AS. Det finnes to store enheter i Norge; en stor fabrikk på Lindesnes med 335 ansatte, og en utviklings- og produksjonsenhet i Oslo. På Storo jobber det 370 ansatte innen blant annet forskning, utvikling og produksjon. Mange av dem er ikledd hvite eller blå drakter, hårnett og munnbind, og de jobber i sterile soner bak glassvegger, i laboratorium eller ved strengt adskilte samlebånd og produksjonslinjer.

LMI er på besøk, og vi lar oss overraske over alt som befinner seg bak den anonyme fasaden. Administrerende direktør Bjørn Fuglaas og fabrikksjef Gunnar Byberg viser oss rundt. De har begge lang fartstid i konsernet, og er stolte over den viktige jobben som gjøres.

– Vi lager diagnostiske legemidler, ikke terapeutiske. Produktene våre er farmasøytiske spesialpreparater som bidrar til å stille diagnose eller følge et sykdomsforløp hos pasientene. Produktene brukes i kombinasjon med medisinsk teknisk utstyr som røntgen, MRI, nukleærmedisin (SPECT og PET) eller ultralyd. Produktene vi lager injiseres rett i blodbanen på pasientene. Det er klart det må være svært strenge rutiner for å unngå avvik og ha full kontroll, sier Fuglaas.

Kontrastvæske i plettfritt miljø
Han snakker om kontrastvæsker. Kontrastvæsker for røntgenundersøkelser, MR-undersøkelser, CT-undersøkelser, nukleærmedisinske undersøkelser og ultralydundersøkelser. Disse brukes for å gjøre organer og vev mer synlig på bildene slik at man lettere kan visualisere sykdom, og GE Healthcare AS i Norge produserer flere tusen tonn i året. Teknisk Ukeblad foreslo nylig en Topp 10-liste over de største ingeniørbragdene i Norge siden frigjøringen for 70 år siden, og der, blant andre kjente bragder, sto utviklingen av kontrastvæsken. Disse ble først utviklet av Nycomeds forskergruppe på 1960- og 70-tallet og dannet grunnlaget for Nycomed verdensomspennende suksess med de siste generasjoners produkter. Nycomed Amersham ble kjøpt opp av GE Healthcare i 2004, og kontrastvæsken produseres sånn sett fortsatt på hjemmebane.

Sikkerhet og kvalitet står i høysetet på Storo. Slik det alltid har gjort. Dersom væsken som injiseres ikke er steril, eller dersom flasken er merket feil, kan det få store konsekvenser for pasienten.

På vår runde gjennom fabrikken må vi gjennom flere sluser. For hver sluse må vi bytte beskyttelsestøy: kaste den hvite engangsfrakken og det blå hårnettet, og bytte dem ut med nye. De blå skoposene må tas riktig på; fot med ny pose settes ned på rent felt bak den gule streken. Det gjelder å holde balansen. Dørene vi går gjennom er merket med skilt som «Kjemisk kontrollavdeling», «Analyselaboratorium» og «Kjemisk laboratorium». Menneskene vi møter på vår vei har knapt tid til å se opp; de er fordypet bak forstørrelsesglass for å sjekke flasker for partikler, bak reagensrør og hyller i laboratoriet, bak lange samlebånd med bittesmå flasker eller litt større sprøyter. Bak en glassvegg står en mann i en heldekkende blå dress, midt i et systematisk virvar av metallrør, pumper, trykkmålere og tanker.

– Denne maskinen er babyen min. Utstyret her inne er spesialutviklet i Oslo. Inni her lages løsningen av ultralydskontrastmiddelet, som deretter frysetørkes – i prinsippet på samme måte som pulverkaffe, forklarer fabrikksjef Byberg.

Før løsningen kan brukes på pasienten må sykehuspersonalet tilsette sterilt vann som har samme ionebalanse som blod. Dette for at væsken i minst mulig grad skal oppfattes som et fremmedelement når den injiseres i kroppen. Alt følger med i pakkene som lages på Storo; et glass med frysetørket kontrastvæske, et glass med sterilt vann og en sprøyte som løsningen injiseres med.

Japanerne er de strengeste kundene
Kontrastvæsken produseres også i ferdigfylte sprøyter og plastflasker, og i små glass med blå, røde og turkise hetter. Man har prosesser og tester som sikrer at hver eneste flakse har riktig kvalitet: har væsken oppnådd riktig varme over riktig tid? Er det riper i glasset? Er det partikler i væsken?

– Etikettene til hver type flaske blir også behandlet svært strengt. Eskene kommer med spesialtransport, akkurat som en pengetransport, i forseglede forpakninger. Eskene skal deretter fraktes uåpnet til den aktuelle produksjonslinjen, slik at ingen feil kan skje underveis. Alt som skjer på fabrikken her er dokumentert og alt kan spores. Dette er mye strengere i legemiddelindustrien enn i for eksempel næringsmiddelindustrien, forteller Byberg.

Japanerne er de strengeste kundene. De tolererer ikke støv eller partikler på utsiden av beholderne heller, så varene som skal til Japan har fått sin egen produksjonslinje i fabrikken. Forseglet av glassvegger og en ekstra sluse.

I tillegg til kontrastvæsker av alle slag, produserer GE Healtchare på Storo PET Fastlabkassetter. Det er en avlang komplisert kassett med en sammensatt rekke med sprøyter, reagensrør og slanger i plast. Den brukes via en FastLab syntesemaskin til å produsere PET diagnostika til bruk i PET-maskiner på sykehus verden over.

Omstilling og ombygging
Fabrikkbygningen vi er i består av fire etasjer og er bygget i perioden 1964-75. Ved siden av ligger en stor pakkeavdeling og et lager, samt et stor teknisk bygning. På den andre siden av Nycoveien ligger kontorbygg og forskningslaboratorium. Skjønt, det er bare inntil videre. GE Healthcare har vært gjennom en stor og til dels smertefull omstillingsprosess, og er nå inne i en stor ombyggingsprosess. Den sistnevnte er mer spennende og slitsom enn den er smertefull. Det er utfordrende å bygge om eksisterende produksjonslokaler og samtidig ha minimalt med stopp i produksjonen. Når byggeprosessen er ferdig og diverse produksjons-, support- og analyseutstyr er flyttet over på fabrikksiden av Nycoveien, blir forskningsbyggene overdratt til ny eier, mens forsknings- og utviklingsavdelingen blir re-etablert i et leid kontorbygg i området.

–  Midt oppe i en periode med arbeidsforhold som ikke er helt ideelle, er det greit å huske på at dette prosjektet er en investering på mange millioner kroner i våre fremtidige arbeidsplasser her på Storo. Vi møter stadig nye utfordringer og er avhengige av å jobbe smart. Det er ikke mange produksjonsfabrikker igjen langs Akerselva, men med vår historiske kompetanse, erfaring, etablerte systemer og nisjeprodukter er vi konkurransedyktige. I tillegg blir det stadig flere folk i verden, mange av dem krever bedre medikamenter og undersøkelser. Vi er så heldige at vi blir bedt om å bidra for å kunne imøtekomme denne etterspørselen. Fra å være nede i en bølgedal, med masse endringer, har vi fått etablert oss på kartet for noen unike og sentrale produkter. Det at vi tar grep selv blir verdsatt av ledelsen sentralt, sier Bjørn Fuglaas.

Større enn Facebook

Administrerende direktør Bjørn Fuglaas (t.h.) og fabrikksjef Gunnar Byberg viste LMI rundt i produksjonslokalene på Storo. De har begge lang fartstid i konsernet, og er stolte over den viktige jobben som gjøres.

I tillegg til anlegget på Storo, har GE Healthcare AS et gigantisk anlegg i den vakre skjærgården på Lindesnes, med reaktorer og tanker med flere tonns kapasitet. Der jobber det 335 personer, og de produserer virkestoffene i kontrastmidlene. Den ferdigproduserte grunnsubstansen sendes videre til fabrikkene i Oslo, Cork eller Shanghai, hvor den altså løses opp, filtreres, steriliseres og tappes på flasker og sprøyter. Lindesnes jobber hardt med å møte økende etterspørsel og viser seg til stadighet å være konkurransedyktig i en tøff global konkurranse, ifølge Fuglaas.

GE Healthcare globalt er ingen lillebror. De 50 000 ansatte utvikler og produserer også det medisinsk-tekniske utstyret hvor kontrastvæskene brukes: MR-maskiner, CT-maskiner, PET-scannere og ultralydmaskiner.

Fuglaas er glad for at de snart skal få ansette et 20-talls nye personer i Oslo. Spesialister og produksjonsmedarbeidere. Når alle flytter inn i de nye lokalene i begynnelsen av 2017, etter en lang reise og mye endringer, fortsetter den viktige produksjonen av kontrastvæsker for fullt.

– Vi har en viktig arv å forvalte og vil gi et særdeles viktig bidrag i global helse også i årene fremover, sier Bjørn Fuglaas.