Ledet AbbVies bedriftspresentasjon

Publisert 10. september 2015

Tiago Campos Rodrigues fra AbbVie i Norge fortalte om selskapets innovasjonsprosjekter på NLSDays.

ABBVIE: Tiago Campos Rodrigues, administrerende direktør i AbbVie i Norge, ledet AbbVies bedriftspresentasjon under Nordic Life Science Days.

Nordic Life Science Days er Nordens største partnering konferanse for global Life Science-industri, og blir i år arrangert for tredje gang. Under konferansen er det lagt opp til både workshops, partnering-møter og bedriftspresentasjoner.

I går hadde AbbVie sin bedriftspresentasjon, og den ble ledet av Tiago Campos Rodrigues, administrerende direktør i AbbVie i Norge og styremedlem i LMI. Under presentasjonen viste Rodrigues to eksempler på innovasjonsprosjekter selskapet gjør i samarbeid med andre aktører, og et av dem foregår i Norge.

– Vi har mange ulike innovasjonsprosjekter vi gjør for å forbedre helsetjenestene rundt produktene våre. Et av prosjektene vi har nå er et open inovation-prosjekt som vi gjør i samarbeid med Driv inkubator og Innovasjon Norge. Det er et prosjekt for å hjelpe pasienter med kroniske sykdommer, og det blir presentert på Oslo Innovation Week. Vinneren får 150 000 kroner i støtte til prosjektet og 200 000 kroner i konsulenttjenester for å implementere prosjektet nasjonalt, sa han.

Rodrigues fortalte at AbbVie er tilstede på konferansen i Stockholm for å vise frem selskapets globale strategi for produktutvikling og partnerskap, og for å vise frem den lokale tilstedeværelsen i Norden.

– Jeg synes dette er en veldig spennende konferanse, og det er viktig at vi er tilstede her. I går snakket Anders Hamsten ved Karolinska Institutet om hvordan de jobber med Universitetssykehus og industrien om samarbeid – det var veldig interessant å høre om. Det var også et godt innlegg fra den svenske ministeren for forskning og høyere utdanning, og det er tydelig at Life Science blir prioritert i Sverige, sa Rodrigues.

Han mener det har kommet mange gode eksempler fra andre land under konferansen.

– Det er viktig at vi bruker konferansen til å vise frem Norge, men også til å være av de andre landene og hvordan de gjør ting. Kanskje er det ting i andre land vi også kan implementere i Norge, sa Rodrigues.

SNAKKET OM NORGE: Et av eksemplene Tiago Campos Rodrigues trakk frem under møtet var fra Norge.