LMI positive til reseptmidler på nett

Publisert 11. september 2015

Regjeringen foreslår at nettapotek også skal kunne selge reseptpliktige legemidler. LMI støtter dette forslaget.

Dette både med tanke på brukervennlighet for pasienter, sunn konkurranse og for å unngå falske legemidler.
Dagens løsninger for nettapotek i Norge er primært begrenset til salg av reseptfrie legemidler og handelsvarer som kosmetikk. Nå foreslår regjeringen at nettapotek også skal kunne sende reseptpliktige legemidler. Når pasienten har fått resept fra legen, skal en kunne bestille legemiddelet på nettapotek og få de sendt hjem, skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Se høringen på regjeringen.no:
Åpner for reseptpliktige legemidler i nettapotek

– Nettapotek vil være en forenkling for mange. Særlig for folk som bor i distriktene, og som har langt til nærmeste apotek, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Krever endringer i e-reseptløsningen

Kravet er at kundene må få samme informasjon i nettapotek som i dagens apotek, slik at den som mottar legemidler har tilstrekkelige opplysninger til at det kan brukes riktig. Regjeringen foreslår også at nettapotek må tilby kundene muligheter for direkte dialog med apoteket, enten per telefon eller videosamtale. Regjeringen foreslå endringer i ordningen for refusjon av fraktutgifter for legemidler, og de foreslår at man åpner for forsendelse og internettsalg med legemidler fra LUA-utsalg (legemidler utenom apotek).

Etablering av nettapotek vil kreve endringer i e-reseptløsningen. Helsedirektoratet har derfor fått i oppdrag å gjennomføre tekniske tilpasninger slik at e-resept også kan brukes i nettapotek. Målet er at dette skal være på plass i løpet av 2016.

LMI positive

Legemiddelindustrien (LMI) var tidlig en pådriver for å få legal netthandel med legemidler i Norge og er derfor positiv til regjeringens forslag. LMI har nå fått forslaget på høring, med høringsfrist 16. november 2015.

– En del pasienter har ikke behov for å gå på apoteket regelmessig. Det kan være at de kjenner godt til de legemidlene de bruker og derfor bare trenger å kunne få dem tilsendt eller at de synes det er mer bekvemt og at de får mer diskresjon ved å handle på nett i stedet for å måtte gå på apotek og få mer eller mindre frivillig informasjon om legemidlene de bruker lest opp i alles påhør. Det er også positivt med konkurranse i et marked der vi i dag kun har tre aktører. Med de mulighetene som nå åpner seg for netthandel med reseptbelagte legemidler, ligger forholdene også til rette for nye aktører til å komme på banen. Med tanke på falske legemidler er også dette et bra tiltak. I dag foregår det utstrakt kjøp av legemidler på nett, fra utlandet, og disse er i hovedsak falske. Det truer folkehelsen, så det er viktig at vi får et seriøst alternativ til den illegale netthandelen, sier seniorrådgiver i LMI, Erling Ulltveit.

LMI ser heller ingen grunn til at reseptpliktige legemidler skal være noe av det eneste man ikke kan kjøpe lovlig på nett.

Også Apotekforeningen er positiv til forslaget.

– Vi deler helseministerens syn om at dette vil bli en forenkling for noen av apotekenes kunder. Samtidig er vi opptatt av at forsendelse må være like trygt og at rådgivningen må være like god som i vanlige apotek. Min vurdering er at disse hensynene er godt ivaretatt i høringsforslaget, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.