Oslo etablerer diabetesforum

Publisert 11. september 2015

Oslo kommune og helsebyråd Øystein Eriksen Søreide oppretter et diabetesforum. Tungen på vektskålen var et møte i regi av LMI og MSD.

Flere hundre tusen nordmenn har diabetes. Personer med diabetes har økt dødelighet og risiko for senkomplikasjoner fra hjerte- og karsystemet, nyrer, øyne og nerver. Komplikasjoner kan i stor grad forebygges med god behandling, skriver Byrådet i Oslo kommune i en pressemelding.

− Jeg ønsker en lokal arena hvor fagfolk, innbyggere, berørte organisasjoner og andre aktuelle aktører kan drøfte utfordringer og tiltak, sier byråd Søreide.

Ikke-vestlige innvandrere i Norge løper langt høyere risiko for å utvikle diabetes type 2 og hjerte-karsykdommer sammenliknet med den øvrige befolkningen. I Oslo, der ca. 22 % av befolkningen har ikke-vestlig bakgrunn, er dette spesielt tydelig. Legemiddelindustrien (LMI) og MSD arrangerte 25. august i år et åpent møte i Oslo med dette som tema. Anh Thi Tran, Abdi Gele og Victoria Hjellset holdt faglige innledninger, mens Øystein Eriksen Søreide (H) og Tone Tellevik Dahl (Ap) satt i debattpanelet. Søreide bekrefter at møtet var tungen på vektskålen for å opprette et diabetesforum.

– Jeg har lenge tenkt at vi må gjøre mer for å møte folkehelseutfordringen som ligger i at mange har eller ligger i faresonen for å utvikle diabetes. Møtet dere arrangerte viste tydelig at det gjøres mye for å øke kunnskapen og bevisstgjøring om diabetes både i kommunen og i ulike fagfora, men at ikke alle kjenner til hverandres arbeid. Da ble det tydelig at vi har behov for et diabetesforum der vi kan drøfte og samarbeide om utfordringer og tiltak, sier Søreide til LMI.

Det er kjent at livsstil påvirker risikoen for å få type 2-diabetes, og i forumet vil de drøfte hvordan man kan målrette tiltak mot innbyggerne og høste erfaringer man senere kan dra nytte av i de kommunale tjenestene.

Oslo kommune har flere folkehelseprosjekter som retter seg mot diabetes. Det er frisklivssentraler i de fleste bydelene. I tillegg finnes det konkrete tiltak som Stork Groruddalen, trening for innvandrerkvinner, kurs i diabetesmestring og samarbeid med frivillige organisasjoner.

− Jeg vil invitere til første møte i diabetesforum i løpet av høsten, sier Søreide.